Kommentar på LL Lucky Games Q4-rapport


Lucky Games har publicerat bolagets delårsrapport för fjärde kvartalet 2022, där följande kommentar är vår sammanfattning av rapporten.

En närmare titt på rapporten

Under det fjärde kvartalet 2022 uppgick nettoomsättningen till 0,7 MSEK (1,1), motsvarande en minskning om 35 % Y/Y. Anledningen till den lägre försäljningen är att Lucky Games under hösten har avyttrat sin Casual Casino-spelportfölj. Med Q4-siffrorna presenterade innebär det att Lucky Games omsättning landade på ca 5 MSEK för helåret 2022, att jämföra med ca 2 MSEK under 2021, vilket således motsvarar en tillväxt om 160 %.

I dagens rapport skriver VD Mads V. Jørgensen att ”[…] Med alla aktiviteter genomförda under fjärde kvartalet är vi väl positionerade för en stark tillväxt. Vi ser fram emot en spännande fortsättning på 2023 i vår globala lansering av plattformen med tillhörande spel via egna licenser”

Sett till EBITDA-resultatet uppgick detta under Q4-22 till -9,5 MSEK (-6,5), vilket är en försämring mot jämförbart kvartal 2021. Likt vi har skrivit tidigare är det dock något missvisande att jämföra med 2021 då Lucky Games är ett annat bolag idag än för ett år sedan, där flera investeringar har tagits i försäljningsfrämjande aktiviteter.

Lucky Games har stärkt sin kassa

Vid utgången av december 2022 uppgick kassan till 0,3 MSEK, men under januari 2023 beslutades det om att den riktade emissionen till NCTK Holdings International skulle genomföras, vilket innebar att Lucky Games tillfördes ca 31 MSEK före emissionskostnader. Lucky Games har således stärkt sin kassa väsentligt där nettolikviden är öronmärkt för amortering av skulder, att bredda bolagets spelportfölj samt att säkerställa kontinuitet i det fortsatta arbetet med att expandera nuvarande verksamhet.

Med hänsyn till den nyligen presenterade Q4-rapporten kommer vi att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Lucky Games.