Kommentar på LL Lucky Games LOI om förvärv


LL Lucky Games meddelade igår den 7 april 2022 att de tecknat ett Letter of Intent (LOI) med avsikt att förvärva London-baserade ReelNRG för 8,25 MSEK. Ett genomfört förvärv skulle innebära att hela 46 nya spel, samt viktiga licenser i både Storbritannien och Malta, skulle adderas. ”Att köpeskillingen ska finansierar genom att LL Lucky Games emitterar aktier till en premie om 47 % (!) mot gårdagens stängningskurs ser vi som ett riktigt styrketecken. Det påvisar även hur undervärderad aktien är just nu”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Förvärv av andra bolag och speltillgångar inom branschen är ett led i LL Lucky Games tillväxtstrategi, vilket således är i linje med den pågående konsolideringstrenden inom iGamingmarknaden. Genom både organisk och förvärvsdriven tillväxt tillåts LL Lucky Games att snabbare nå en position vari de kan dra nytta av stordriftsfördelar, och på så sätt driva en marginalexpansion och vinna ytterligare marknadsandelar.

ReelNRG är en Londonbaserad spelstudiogrupp med bolag och verksamhet i Storbritannien och Malta. I gårdagens pressmeddelande framgår det att ReelNRG har med sin egen utvecklingsstudio i Hyderabad, Indien, utvecklat och byggt sin egen teknologi och etablerat en stark distribution i Storbritannien och andra reglerade marknader under UKGC, MGA och Gibraltar-licenser. I dagsläget består ReelNRG:s portfölj av 46 spel och över 30 integrationer. ReelNRG kommer även fortsättningsvis att drivas fristående, LL Lucky Games ser emellertid stora synergier i form av korsförsäljning, kostnadsoptimering samt möjligheten att dela teknik och licenser framöver.

”En viktig del i vår investeringsidé för LL Lucky Games är just förvärv, något vi nämnt tidigare att vi räknat med kommer ske under kommande kvartal. Vad gäller finansieringen av dessa har vi utgått från att det vanligtvis kommer ske genom en kombination av likvida medel och emittering av egna aktier. Att LL Lucky Games förhandlat att 100 % av köpeskillingen om 8,25 MSEK för ReelNRG ska betalas med egna aktier ser vi positivt på, då detta inte kommer belasta bolagets egna rörelsekapital. Att aktierna dessutom avses emitteras till en kurs om 3,3 kr/st., vilket således är en premie om hela 47 % mot gårdagens stängningskurs, ser vi givetvis också mycket positivt på. Detta sänder även, enligt oss, en stark signal om hur undervärderad LL Lucky Games aktie är på befintliga nivåer vilket även marknaden, som sedan gårdagens PM handlat upp kursen med 17 % i skrivande stund, verkar hålla med om. Vi ser samgåendet mellan LL Lucky Games och ReelNRG som värdeskapande och i samband med dagens kommentar från oss upprepar vi vårt motiverade värde om 4,1 kr per aktie för LL Lucky Games i ett Base scenario”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Hur Analyst Group ser på LL Lucky Games som investering

LL Lucky Games fortsätter uppvisa bra momentum där vi anser att bolaget fortsätter på rätt väg. Framåt, utöver det nyligen kommunicerade LOI:et om förvärv, ser vi ytterligare värdedrivare i form av bl.a. fortsatt lansering till en portfolio av Tier 1-operatörer och ett ökat försäljningsfokus under 2022, vilket, i kombination med flertalet tidigare vunna marknadscertifieringar, kan resultera i en god tillväxt. LL Lucky Games utvecklas enligt våra förväntningar och tills år 2024 estimerar vi att omsättningen har stigit till 64 MSEK i ett Base scenario.