Kommentar på Learning to Sleeps Q2-rapport


Under sommaren kommunicerade Learning to Sleep att bolaget avser att förvärva samtliga aktier i Bonzuns dotterbolag, Bonzun Evolve. Förvärvet har tillträtts och finansierades via en nyemission av aktier i Learning to Sleep, där Bonzun avser att så snart som praktiskt möjligt dela ut aktierna till aktieägarna i Bonzun, vilket förväntas ske i slutet av 2023.

Bonzun Evolve tillhandahåller en mjukvara, framtagen av forskare från Karolinska Institutet, rörande stresshantering baserat på Acceptance and Commitment Training (ACT), vilket är en vidareutveckling av traditionell KBT. Genom förvärvet expanderar Learning to Sleep bolagets erbjudande som dessförinnan varit centrerat runt naturliga lösningar vid sömnproblem till att bli en digital hälsokoncern och därmed täcka en större del av hälsomarknaden.

I rapporten skriver Learning to Sleep att förvärvet av Bonzun Evolve var ett viktigt första steg i den tillväxtstrategi som etablerades tidigare i år. Strategin innebär också att Learning to Sleep aktivt utvärderar ett antal potentiella förvärv inom sitt kärnområde mental hälsa, för att ytterligare förstärka erbjudandet mot kund och ta marknadsandelar i en växande marknad.

Med anledning av den nyss genomförda transaktionen kommer vi att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Learning to Sleep.