Kommentar på Learning to Sleeps Q1-rapport


Learning to Sleep har publicerat sin delårsrapport för det första kvartalet 2023. Nedan följer några punkter som vi vill belysa i samband med rapporten:

  • Ökad omsättning trots lägre marknadsföringsbudget
  • Minskade rörelsekostnader
  • Stärkt balansräkning och potentiella förvärv

Ökad omsättning trots mindre marknadsföring…

Under Q1-23 uppgick nettoomsättningen till 1,0 MSEK (0,95) motsvarande en ökning om 10 % jämfört med samma period föregående år, samt en ökning om 14 % jämfört med Q4-22. Omsättningen var i linje med våra förväntningar, där Analyst Group ser positivt på att Learning to Sleep ökar omsättningen Q-Q, trots att bolaget sedan tidigare har implementerat ett omfattande sparpaket innehållande bl.a. en nära 80 % minskad budget för marknadsföring. Under sommaren ska Learning to Sleep integrera all sin annonsering i sociala medier i sin marknadsföringsplattform för enklare hantering och uppföljning, samt på sikt även bygga flöden för effektiv B2B-bearbetning. Bolaget själva räknar med att de i början av hösten kommer att kunna bli ännu effektivare i sin bearbetning av marknaden, vilket därmed borde ge en fortsatt positiv effekt i försäljningen.

… i kombination med lägre rörelsekostnader

Rörelsekostnaderna, exklusive avskrivningar, uppgick till -3,0 MSEK, vilket motsvarar en minskning om hela 43 % jämfört med samma period föregående år, samt en minskning om 13 % jämfört med föregående kvartal (Q4-22). Att rörelsekostnaderna har minskat ser vi såklart som positivt, särskilt med tanke på att bolaget samtidigt har ökat sin försäljning, vilket påvisar skalbarheten i affärsmodellen.

Har fyllt på kassan och letar förvärv

Learning to Sleep har under våren fyllt på kassan via en tidigare företrädesemission, vilket tillförde bolaget ca 7,7 MSEK före avdrag av emissionskostnader. Learning to Sleep stärkte därmed kassan med ca 2 MSEK och minskade skuldsättningen med ca 5,7 MSEK. En del av Learning to Sleeps strategi för 2023 är att, utöver organisk tillväxt, även växa verksamheten via förvärv. Bolaget letar därför aktivt efter potentiella förvärv som kan öka omsättningen och förbättra marginalerna.

Sammanfattningsvis levererar Learning to Sleep en nettoomsättning som var i linje med våra prognoser, där vi ser positivt på att bolaget lyckats öka försäljningen, i kombination med minskade rörelsekostnader. Genom den tidigare företrädesemissionen har bolaget stärkt sin balansräkning och givet att Learning to Sleep kan identifiera och genomföra ett förvärv i närtid skulle det potentiellt kunna snabba på resan mot ett positivt kassaflöde.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Learning to Sleep.