Kommentar på JS Securitys Q3-rapport


JS Security publicerade den 15 november sin delårsrapport för årets tredje kvartal. Följande är några punkter som vi valt att belysa i samband med rapporten:

  • Hur bolagets kostnadsbas utvecklats
  • Hur utvecklingsarbetet fortlöper
  • Vår syn på bolagets framtid

Under tredje kvartalet 2021 uppvisar bolaget en operativ kapitalförbrukning, s.k. burn rate om -0,9 MSEK/månad. Vi kan därmed konstatera att bolaget har en högre burn rate i jämförelse med föregående kvartal (Q2-21) då denna uppgick till -0,5 MSEK/månad. En något högre kapitalförbrukning under den senaste perioden kommer inte som en överraskning, med tanke på den kommande kommersialiseringen av bolagets produkter. Under Q3-21 uppgick bolagets totala rörelsekostnader till ca -2,9 MSEK (-0,4), vilket är en stor ökning, däremot jämfört med bolagets rörelsekostnader under föregående period (Q2-21), var ökningen i termer av absoluta tal (1,3 MSEK) fortfarande relativt låg. Under perioden har JS Security tagit flera steg närmre en kommersialisering, vilket förväntas medfört ökade personalkostnader och ökade marknadsföringskostnader, som i sin tur driver upp de totala rörelsekostnaderna.

Under det tredje kvartalet har JS Security på ett framgångsrikt sätt fortsatt utvecklingen av bolagets B2C-produkt, samt underliggande infrastruktur, enligt plan. Bolaget har uppnått en användarbas om 716 enskilda individer och av dessa utgörs 473 personer enbart i USA. JS Security ser stora möjligheter med att ansluta dessa användare till dess Node Provider-applikation, vilket i sin tur skulle innebära att bolaget kan ha upp till 716 aktiva noder, d.v.s. lagringsenheter i det decentraliserade och distribuerade P2P-nätverket, redan från lansering.

”När årets tredje kvartal presenteras kan vi blicka tillbaka på en händelserik period för JS Security, där bolaget har tagit stora kliv mot en kommersialisering och inleder nu slutspurten för den uppdaterade B2B-produkten samt B2C-produkten, vilka beräknas lanseras runt årsskiftet. Parallellt med utvecklingsarbetet har bolaget sonderat eventuella förvärvsmöjligheter och efter utgången av Q3-21 meddelade JS Security att bolaget ingått en avsiktsförklaring med StoneBeach om att förvärva samtliga aktier i företaget. Likt vad vi tidigare kommunicerat, förväntas det tilltänkta förvärvet stärka koncernen med ytterligare spetskompetens inom säker datalagring, samt accelerera bolagets tillväxt och expansion. Under år 2022 förväntas försäljningen i termer av absoluta tal börja visa effekt och med bra momentum är chansen god att Bolagets TO1 är in the money, vilket kan ge ett kapitaltillskott om högst 11 MSEK under Q2-22, vilket kan leda till att ytterligare förvärvsdiskussioner inleds”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad version av vår senaste aktieanalys.