Kommentar på Josabs Q1-rapport


Josab Water Solutions AB (”Josab” eller ”Bolaget”) publicerade idag den 24 maj 2019 sin delårsrapport för första kvartalet 2019. Följande är vår sammanfattning.


Inför rapporten har vi nämnt att vi primärt kommer bevaka följande delar:

  • Omsättning vs kostnadsnivå
  • VD-ordet
  • Uppdatering kring status i Indien och Kina

Omsättning vs kostnadsnivå

Under Q1-19 uppgick omsättningen till 0,4 MSEK (1,1) vilket motsvarar en negativ tillväxt om -67 % mot jämförbart kvartal. Omsättningen är dock på låg nivå, varför inga större slutsatser dras. Desto intressantare är det att rörelsekostnaderna under Q1-19 uppgick till 4,2 MSEK, vilket kan jämföras med 6,6 MSEK under Q4-18 och 4,2 MSEK under Q3-18. Josab har således haft en god kostnadskontroll under kvartalet.

VD-ordet

Jämfört med tidigare rapporter tycker vi att VD-ordet från Johan Gillgren var mycket bra där han ger en tydlig sammanställning av Josabs nuläge.

”Även om alla våra projekt tar tid så går det framåt. Allt som oftast tar det längre tid än önskat, oftast på grund av omfattande byråkrati. Sedan jag började arbeta på Josab har vi dock aldrig haft så mycket på gång som nu. Det är väldigt roligt och jag ser fram emot resten av året med stora förhoppningar om att 2019 kommer att bli en vändpunkt för Josab”, säger VD Johan Gillgren.

Uppdatering kring status i Indien och Kina

Utvecklingen av kioskprojektet i Hyderabad har inte gått så fort som förväntat. Åtgärder och insatser pågår för att utveckla projektet, tillsammans med Josabs partner i projektet, samtidigt som förhandlingar om nya projekt fortsätter. I år har det också varit val i Indien, vilket innebär att statsapparaten mer eller mindre stängts ned i några månader före och efter själva valet, och det gör att kontakten med myndigheter går långsamt. Josab förväntar sig att kunna öka takten igen när detta är över.

I slutet av januari erhöll Josab ett officiellt godkännande av vattentester gjorda tillsammans med Win Fortune Technology Co. Ltd och Global Green Development Capital China Co Ltd, som i samarbete med Rural Drinking Water Safty Center of the Chainese Ministry of Water Resourses genomförde ett test av Josabs ekologiska Aqualite-teknik. Efter testerna har förhandlingar startat om ett licensieringsavtal för den kinesiska marknaden, vilket fortfarande pågår.

Ytterligare tester ska påbörjas i Kina, denna gång i de Södra Provinserna. Detta är ett led i att ytterligare marknadsföra Josabs teknik i Kina där Bolaget kan verifiera att de klarar av flera olika vattenproblem på ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys.