Kommentar på Humble Groups förvärv av Swedish Food Group


Humble Group AB kommunicerade under fredagen den 10 september 2021 att Bolaget förvärvar Swedish Food Group (”SFG”), som är en Food Tech-koncern med varumärken såsom Healthyco, Pro!Brands, Aloes Aloe Vera och Wolverine. SFG har en bred produktportfölj inom hälsa och sportnutrition, b.la. proteinmilkshakes, proteinchips, proteinbars, och Aloe Vera- samt energidrycker. SFG:s produkter har en stark ställning inom den svenska dagligvaruhandeln och återfinns inom butikskedjor som ICA, City Gross, ÖoB, Rusta, Lidl och Coop.

Den fasta köpeskillingen uppgår till 251,5 MSEK och ska finansieras genom en mix av kontanter och vederlagsfria aktier, med en fördelning om 40/60. Vederlagsaktierna emitteras till en kurs om 26,62 kr, vilket motsvarar en premie om 9 % från torsdagens stängningskurs (9 september 2021). Därutöver kan tilläggsköpeskillingar förekomma, vilka baseras på SFG:s framtida justerade EBITDA, och kan maximalt uppgå till ca 85 MSEK, vilket motsvarar SFG:s prognostiserade ackumulerade EBITDA fram till år 2023. SFG har historiskt uppvisat en hög organisk tillväxt, med en CAGR under de senaste fem åren om 20 %, och för år 2021 estimerar SFG en omsättning uppgående till 255 MSEK med ett EBITDA-resultat om 23 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 9 %. Humble estimerar därtill, med bakgrund till SFG:s finansiella historik i kombination med förväntade försäljningssynergier, att Humble kan öka omsättningen ytterligare på koncernnivå med 174 MSEK samt 38 MSEK i justerad EBITDA för Humbles befintliga varumärken under kommande 24 månader. SFG och Humble har identifierat flertalet materiella synergier såsom stärkt distribution av sportnutrition till över 25 exportmarknader samt förbättrad effektivitet i produktutveckling, logistik och R&D.

Analyst Groups syn på förvärvet

Humble förvärvar SFG till en 2021 års EBITDA-multipel om ca 11x och en försäljningsmultipel om ca 1x, vilket är, sett till förvärvad EBITDA-multipel, högre än historiskt genomförda förvärv, med Naty som undantag. Med hänvisning till att Humble, på rullande tolv månader, värderas till en EV/EBITDA-multipel om ca 20x (proforma) görs förvärvet fortfarande till en avsevärt lägre multipel än vad Humble själva värderas till, varför Humble utnyttjar värderingsgapet mellan noterat och onoterat. Därtill görs förvärvet till en låg utspädning om ca 2,9 %, vilket möjliggörs av finansieringsstrukturen på förvärvet samt att vederlagsaktierna emitteras till en premie om 9 %, vilket i sig är ett styrketecken enligt Analyst Group. Vidare anser Analyst Group att förvärvet är strategiskt rimligt då Humble stärker koncernens position inom den svenska dagligvaruhandeln genom SFG, vilket bäddar för en accelererad organisk tillväxt för Humbles befintliga varumärken som ges en ökad exponering. Med förvärvet att SFG ges Humble även en rikstäckande säljorganisation och tillgång till en 6 000 kvm stort logistikcenter belägen i Malmö, vilket säkerställer en stabil strukturell plattform för Humblekoncernens produkter. Givet tillkommande materiella synergier från förvärvet av SFG som b.la. medför stärkt distribution av sportnutrition inom den svenska dagligvaruhandeln för Humbles produkter, i kombination med en relativt attraktiv förvärvsmultipel och tillika låg utspädning, ser Analyst Group positivt på senaste förvärvet av SFG.