Kommentar på Hoylus Q4-rapport


Hoylu publicerade igår den 24 februari sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2019. Följande är våra tankar om rapporten.

Med tanke på att Hoylu under mitten av januari släppte sina preliminära försäljningssiffror för Q4-19, där det framgick att försäljningsintäkterna uppgick till 8,1 MSEK, såg vi mest fram emot att läsa mer om hur kostnadsmassan utvecklades under sista kvartalet 2019, samt hur den finansiella ställningen såg ut per sista december. Med den informationen kan vi få vi en uppfattning om hur kapitalförbrukningen (burn rate) såg ut under Q4.

Under fjärde kvartalet uppgick Hoylus rörelsekostnader (utvecklings-, försäljnings- och administrationskostnader) till -14,6 MSEK (-10,2), vilket således är en ökning mot jämförbart kvartal 2018 samt föregående kvartal 2019 (Q3). I vår senast publicerade analys hade vi räknat med att kostnadsbasen fortsatt skulle befinna sig omkring 10 MSEK under Q4, vilket därmed var i underkant. Med tanke på att Hoylu inte är lönsamma idag är det viktigt att de fasta kostnaderna inte skenar iväg. Vad som även tynger resultatet, dock som en finansiell post och inte som en rörelsekostnad, är en nedskrivning om ca 7 MSEK avseende gjorda investeringar i Virtual Reality-teknik (“VR”).

Vid utgången av december 2019 uppgick Hoylus kassa till 0,6 MSEK där det operativa kassaflödet uppgick till -1,2 MSEK/månad under årets sista kvartal. Efter perioden har Hoylu genomfört en företrädesemission vilket tillförde bolaget ca 2,2 MSEK före emissionskostnader i början av februari, och igår (24/2) meddelade Hoylu att de genomför en konvertibelemission och stärker kassan med ytterligare 10 MSEK. Med en burn rate i linje med Q4-19, skulle Hoylu därmed vara finansierade tills efter sommaren 2020, allt annat lika. En ökad försäljning och ett förbättrat rörelsekapital skulle dock kunna stärka bolagets likviditetsbana.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys.