Kommentar på Greater Thans riktade emission


Greater Than AB (publ) meddelade idag den 18 januari 2021 att Bolaget har beslutat om en riktad nyemission om 136 miljoner som i sin helhet har tecknats av Cuarto AB, ett dotterbolag i Nidoco-Gruppen som ägs av Alexander och Albert Ehrnrooth. Familjen Ehrnrooth har kallats för Finlands Wallenbergare, och många familjemedlemmar har varit framstående i Finlands näringsliv i flera decennier.

Under Q3-20 uppgick Bolagets operativa burn rate till -2,3 MSEK och vid utgången av september var kassan 14,6 MSEK, varför en finansieringslösning under H1-21 låg i korten. Greater Than har haft och har fortfarande förmånen att kunna locka institutionellt kapital till bra villkor, vilket är ett styrketecken och visar på det starka intresset som finns för Bolagets innovativa tekniklösning för bilförsäkringsbranschen. Teckningskursen uppgår till 71,7 kr, en förhållandevis låg rabatt om 2,9 % jämfört med stängningskursen fredagen den 15 januari, och motsvarar den senaste veckans genomsnittliga volymägda aktiekurs.

Emissionslikviden ska användas för att accelerera tillväxttakten samt stärka rörelsekapitalet för att finansiera vidare expansion. Bolaget har ett starkt momentum i Europa och Asien, och senaste samarbetet med Toyota och deras bil-abonnemangstjänst Kinto såväl som partnerskapet med försäkringsbolaget MSIG, som är ett av världens största, har enligt bolaget utvecklats väl och avser därför ta ett större grepp om den japanska marknaden.

”Det har nog inte undgått någon att Coronapandemin inneburit en digital revolution inom flertalet branscher, och försäkringsbranschen är inget undantag. Covid-19 har fått fler konsumenter att ifrågasätta traditionell bilförsäkring som inte alls tar hänsyn till vem man är som bilförare eller för den delen nyttjandegraden av sin bil. Greater Than har, å ena sidan, påverkats initialt rent försäljningsmässigt av Covid-19 på grund av osäkerhet bland kunder som inneburit förseningar av produktlanseringar, men, å andra sidan, påskyndar Covid-19 den digitala omställningen inom försäkringsbranschen, vilket kommer att gynna Greater Than och InsurTech-branschen på sikt. Investeringar inom InsurTech slog alla rekord under Q3-20, där totalt investerat belopp uppgick i drygt 20 miljarder fördelat på 104 transaktioner, och med denna finansiering tillåts Greater Than kunna kapitalisera på den ökade efterfrågan som bevisligen finns inom branschen”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.