Kommentar på Greater Thans Q2-rapport


Greater Than publicerade idag den 20 augusti 2020 sin delårsrapport för andra kvartalet 2020, nedan framgår våra tankar om rapporten där följande var de övergripande punkterna vi nämnt att vi skulle kika närmare på:

  • Omsättning vs. tillväxt i antalet användare
  • Kapitalförbrukning och likviditet

Under andra kvartalet uppgick omsättningen 3,5 MSEK (4,0), motsvarande en minskning om 13 % mot jämförbart kvartal 2019. Samtidigt fortsätter antalet betalande försäkringsavtal, d.v.s. slutkunder, att öka där tillväxten uppgår till 109 % under Q2-20 jämfört med Q2-19. Förklaringen till att intäkterna minskar, trots att användarantalet ökar, beror på att Greater Than tidigare även haft inkomster från försäljning av hårdvara. Eftersom att Greater Than sedan en tid tillbaka har lanserat en s.k. app2car-lösning så är inte kunder längre i behov av extra hårdvara för att koppla upp bilen, vilket därmed tagit bort en barriär för accelererad tillväxt men som samtidigt resulterar i lägre försäljning på kort sikt. Idag är Greater Thans intäkter framförallt hänförliga till försäljning av tjänster till försäkringsbolag, där fokus är att öka de repetitiva intäkterna med ökad försäljning till kunder likt t.ex. Zurich, Toyota, MSIG, CDG Insurance med flera som Greater Than redan har avtal med idag. Sedan en tid tillbaka finns även samarbetet med Microsoft, vilka distribuerar Greater Thans tjänster genom deras Azure Marketplace.

Sammanfattningsvis var försäljningen i linje med våra förväntningar, och vi ser positivt på att antalet slutanvändare ökar. Vid en jämförelse mellan Q1-20 och Q2-20 uppgick dessutom tillväxten i s.k. Enerfy-intäkter till nära 20 %, en ökning från 2,9 MSEK till 3,5 MSEK, vilket vi såklart ser positivt på.

Under kvartalet har Greater Than dessutom lyckats sänka sin kostnadsbas, något vi ser extra positivt på med tanke på vilka tider vi just nu befinner oss i. Under kvartalet har bl.a. följande åtgärder kunnat tas:

  • Nedsättning av arbetsgivaravgifter
  • Amorteringsfri period av ett lån
  • Beviljat anstånd om betalning till Skatteverket

Totalt fick dessa aktiviteter en positiv effekt på kassaflödet om ca 2,4 MSEK under kvartalet.

Under Q2-20 uppgick Greater Thans burn rate till ca -1,9 MSEK/mån, vilket kan jämföras med -2,3 MSEK/mån under Q1-20, och är således en förbättring. I slutet av kvartalet avvecklade dessutom Greater Than Enerfy försäkring med Moderna. Det kommer förvisso påverka omsättningen negativt på kort sikt med ett minskat antal betalande försäkringsavtal, samtidigt som det får en positiv inverkan på kassaflödet. Framgent räknar vi dock med att bolagets kapitalförbrukning kommer att återgå till högre nivåer, samtidigt som vi anser att med ca 22,1 MSEK i tillgängliga kassa vid utgången av Q2, har Greater Than en god likviditet i bolaget och således en stark finansiell position.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad analys av Greater Than.