Kommentar på Greater Thans förstärka affärsfokus


Greater Than meddelade i slutet av förra veckan att de hämtar in realtidsdata från 250 000 bilar genom en Cloud2Cloud-lösning och samtidigt renodlar verksamheten för att fullt ut kunna fokusera på kärnaffären – att sälja AI-baserad riskinsikt till försäkringsbolag.

”Vi ser positivt på att bolaget sätter 100 % fokus på vad som vi förväntar oss kommer att skapa långsiktigt värde för aktieägarna”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Hämtar data från 250 000 bilar

Genom ett samarbete med en tredjepartsleverantör där Enerfy AI ”fylls på” med realtidsdata från 250 000 bilar i Tyskland och USA genom en s.k. Cloud2Cloud-lösing, ökar Greater Thans kapacitet att distribuera AI-baserade riskinsikter till försäkringsbolag utan någon mellanliggande försäkringsprodukt, hårdvara eller app. Greater Thans AI utgår från denna data och omvandlar sedan den till riskinsikter, vilket ger försäkringsbolagen ett nytt beslutsunderlag för sina försäkringsportföljer. Därigenom kan Greater Than paketera data och sälja detta direkt till försäkringsbolagen som ett erbjudande.

100 % fokus på kärnaffären

I samband med att Greater Than stärker sin databas, har bolaget tagit beslutet att helt fokusera på sin kärnaffär, d.v.s. att sälja just AI-baserad teknologi och data till försäkringsbolag. Som ett led i den strategin upphör Greater Than med förmedling av försäkringar mot konsument och frigör då samtidigt resurser för att fokusera på sitt kärnområde för att möta den ökade efterfrågan på framförallt AI-baserad riskinsikt. På kort sikt kommer detta att resultera i en lägre omsättning för Greater Than, samtidigt som bolaget skriver att kassaflödet påverkas positivt.

Hur vi ser på Greater Than som investering

Vi lever i en turbulent omvärld men Greater Than fortsätter ta steg i rätt riktning. Den förändrade intäktsmixen med allt större fokus på användarintäkter, i kombination med effekterna från Covid-19, ger på kort sikt en minskad försäljning. Vi anser dock att de långsiktiga utsikterna och värdedrivarna ännu är intakta, där allt fler aktörer inser fördelarna med användarbaserade försäkringar som prissätts individuellt. För Greater Than betyder det att deras AI, som prissätter försäkringar per sekund i realtid, får ytterligare stöd för sin tillväxt. Omsättning uppgår LTM till ca 14 MSEK och år 2022 prognostiseras Greater Than ha nått en omsättning omkring 110 MSEK.