Kommentar på Gold Town Games Q3-rapport


Gold Town Games publicerade igår den 11 november 2021 sin delårsrapport för årets tredje kvartal, följande är vår uppföljande kommentar och sammanställning.

Under Q3-21 uppgick Gold Town Games nettoomsättning till ca 1,9 MSEK, motsvarande en minskning om 35 % jämfört med moderbolagets omsättning om 2,9 MSEK under samma period år 2020, bolaget saknar dock jämförelsesiffror på koncernnivå från föregående årsperiod vilket gör att en exakt jämförelse blir något snedvriden. Sett till rörelseresultatet uppgick detta till -1,3 MSEK, där förklaringen bakom det negativa resultatet beror på att bolaget gjort nödvändiga investeringar i att bygga nya/fler produkter. Det gör att den tänkta intjäningen ”laggar” i den bemärkelse att kostnaderna tas idag, för att i framtiden generera intäkter.

Sett till Gold Town Games pipeline är det dock ingen brist på aktivitet, där följande uppdateringar och nya titlar finns i sikte i närtid:

  1. World Football Manager (WFM) lanseras i Turkiet tillsammans med Turkcell, extern publisher.
  2. Lansering av Blitz i utvalda länder omkring årsskiftet 2021/2022.
  3. Global lansering av WFM när Turkietlanseringen har utvärderats.
  4. Blitz lanseras globalt under Q1-22 förutsatt att målsättningarna med den första lanseringen uppnås.
  5. Landhockeyspelet lanseras på ett par utvalda marknader i slutet av Q1-22.
  6. Lansering av basebollspelet i slutet av Q2-22.

”Vi ser att Gold Town Games har flera värdedrivande aktiviteter i sin pipe, och även om de rapporterade intäkterna för koncernen under Q3 gärna hade fått vara på högre nivåer, ser vi att kommande kvartal kan komma att bli väldigt intressanta för bolaget och aktieägarna”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

 

Under årets tredje kvartal uppgick Gold Town Games totala rörelsekostnader, inklusive direkta försäljningskostnader (COGS), till -5,4 MSEK, att jämföra med -5,4 MSEK under Q3-20. Det är således helt i linje med jämförbart kvartal 2020, samt endast 0,5 MSEK högre jämfört med Q2-21 då kostnaderna uppgick till -4,7 MSEK. Vi ser således positivt på att Gold Town Games har, trots gjorda investeringar i olika utvecklingsprojekt, lyckats utvecklas med en god kostnadskontroll. Vid utgången av september uppgick kassan till ca 13,7 MSEK, vilken har stärkts genom kapitaltillskottet från den tidigare företrädesemission under sommaren 2021. Den finansiella positionen innebär att Gold Town Games har kapital för att producera och marknadsföra sina produkter.

”Som jag tidigare sagt befinner vi oss i en väldigt spännande period och position. Vi har flera nya spel på gång och en tydlig produktionsprocess för att lansera titlar på marknaden. […] Jag tror och hoppas på att vi under nuvarande och kommande kvartal får se en markant ökning av antalet aktiva användare i Gold Town Games produkter.”, säger Pär Hultgren, VD på Gold Town Games. 

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad analys av Gold Town Games.