Kommentar på Gold Town Games Q3-rapport


Gold Town Games har publicerat sin delårsrapport för tredje kvartalet 2022. Rapporten visade på bra tillväxt Y/Y, men en försäljning som relativt föregående kvartal var lägre. Marknaden har handlat ned aktien under torsdagen, något vi till viss del anser är överdrivet, men kan bero på kortsiktig rapportspekulation. Följande är vår uppföljande rapportkommentar och sammanställning.

Under Q3-22 uppgick Gold Town Games nettoomsättning till ca 3,8 MSEK, motsvarande en ökning om 97 % jämfört med 1,9 MSEK under samma period år 2021. Jämfört med föregående kvartal (Q2-22), då omsättningen uppgick till 5,1 MSEK, innebär tredje kvartalets nettoomsättning under 2022 dock en minskning om ca 26 %. I vår tidigare analys hade vi räknat med en omsättning mer i linje med just Q2-22, vilket således inte blev fallet. På kostnadssidan däremot var Q3-rapporten i linje med våra förväntningar, men med den lägre omsättningen räckte det inte för att bolaget skulle uppvisa ett break even-resultat på EBITDA-nivå, vilket vi hade estimerat i ett Base scenario. Se nedan tabell för en fullständig jämförelse mellan våra estimat och faktiskt utfall.

”Under hösten har Blitz Football Manager (BFM) lanserats på flera marknader i Europa, världens första managerspel till landhockey har lanserats globalt och även World Football Manager har lanserats globalt. Fokus framåt, utöver att underhålla redan lanserade spel, är att genomföra en global lansering av BFM, såväl som en soft launch av Cricket Star Manager (CSM)och Baseball Franchise Manager. Likt tidigare kvartal ser vi fortsatt att Gold Town Games håller ett högt tempo i verksamheten. Vad gäller omsättningen sjönk denna som sagt under Q3-22 i förhållande till föregående kvartal i år, vilket till största del beror på en minskad produktion av CSM under semesterperioden som varit. Enligt vad vi kan utläsa i rapporten har produktionen sedan dess återgått till tidigare nivåer, varför vi ser att utrymme finns för en högre nettoomsättning under Q4-22, relativt Q3-22.”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Sammanfattningsvis visade rapporten en lägre omsättning än estimerat, men samtidigt en kostnadsbas i linje med förväntan, varför vi anser att Gold Town Games har lyckats styra bolaget genom årets tredje kvartal på ett kostnadseffektivt vis. Inför dagens rapport har vi kunnat observera en stigande aktiekurs och aktivitet i handeln, där aktien från den 17 november fram tills stängning igår (23 november) hade stigit med som högst 58 %. Att aktien faller idag (24 november) tror vi främst beror på kortsiktiga vinsthemtagningar till följd av föregående rapportspekulationer.

Vi kommer att återkomma med en uppdatera analys av Gold Town Games