Kommentar på Gold Town Games Q2-rapport


Gold Town Games publicerade den 25 augusti sin delårsrapport för andra kvartalet 2022. Rapporten visade på kraftig tillväxt, samtidigt som marknaden handlade ned aktien under torsdagen med 14 %, något vi anser var omotiverat. Följande är vår uppföljande kommentar och sammanställning.

Under Q2-22 uppgick Gold Town Games nettoomsättning till ca 5,1 MSEK, motsvarande en ökning om 144 % jämfört med 2,1 MSEK under samma period år 2021. Jämfört med föregående kvartal (Q1-22), då omsättningen uppgick till 4,4 MSEK, innebär andra kvartalets nettoomsättning under 2022 en tillväxt om ca 14 %. I kombination med en relativt stabil kostnadsbas, jämfört med föregående kvartal, uppvisade Gold Town Games ett EBITDA-resultat om 0,2 MSEK (6,6). På rullande 12 månader uppgår bolagets nettoomsättning till ca 13,5 MSEK, med ett EBITDA-resultat om 11,0 MSEK. Utöver bolagets nettoomsättning uppgår bolagets övriga intäkter och aktiverat arbete till ca 21 MSEK på rullande basis, vilket således bidragit till det höga EBITDA-resultatet.

”Q2-rapporten visade bra tillväxt och ett EBITDA-resultat över break even, vilket bidrog till ett positivt operativt kassaflöde före förändringar i rörelsekapitalet under kvartalet. Vid utgången av juni uppgick Gold Town Games likvida medel till 11 MSEK och, likt tidigare, ser vi fortsatt att bolaget har en välfylld pipeline av titlar under utveckling och kommande lanseringar. I samband med stängning på rapportdagen hade aktien handlats ned 14 %, något vi anser var omotiverat eftersom rapporten enligt oss var helt klart godkänd. Reaktionen i aktien skulle kunna ha något att göra med den snabba uppgången som vi kunnat se under de närmaste dagarna fram tills rapportdagen, och att vissa valt att ta hem en del av vinsten”, säger ansvarig analytiker.

Sett till Gold Town Games pipeline är det ingen brist på aktivitet, där följande är bolagets prioriteringar:

  • Öka antalet marknader för Blitz Football Managers (BFM) soft launch
  • Global lansering av World Football Manager
  • Global lansering av FIH Hockey Manager
  • Lansera World Hockey Manager (WHM) 23
  • Soft launch av BFM
  • Lansering av Cricket Star Manager (CSM)

”Höstens fokusområden är att färdigställa och lansera alla spel och på så sätt möjliggöra en fortsatt tillväxtresa. Med allt fler färdiga spel ges vi utrymme att påbörja idé och utforskning av framtida titlar baserade på plattformen.” säger Pär Hultgren, VD på Gold Town Games.

Vi kommer att återkomma med en uppdatera analys av Gold Town Games