Kommentar på Gold Town Games Q1-rapport


Gold Town Games publicerade igår den 11 maj 2021 sin delårsrapport för årets första kvartal. Följande är några punkter som vi tittat närmare på i rapporten:

  • Försäljning- och kostnadsutvecklingen
  • KPI:er för World Hockey Manager och World Football Manager
  • Status kring Blitz Football Manager
  • Triggers i närtid

Under Q1-21 uppgick Gold Town Games nettoomsättning till ca 2,9 MSEK (2,5), motsvarade en ökning om 17 % mot jämförbart kvartal 2020, samtidigt som resultatet förbättras med cirka 0,7 MSEK, för att uppgå till -2,1 MSEK (-2,8). Jag är nöjd med att bolagets siffror fortsätter att röra sig i rätt riktning och ser med tillförsikt att vi fortsätter hålla den trenden.”, säger VD Pär Hultgren, i samband med gårdagens rapport.

Under årets första kvartal uppgick Gold Town Games totala rörelsekostnader, inklusive direkta försäljningskostnader (COGS), till ca -5,7 MSEK, att jämföra med ca -7,7 MSEK under Q1-20. Rent procentuellt är det en minskning om 25 % och i termer av absoluta tal motsvarar det cirka 2 MSEK. Med tanke på vad för typ av bolag Gold Town Games är och vart bolaget just nu befinner sig i sin expansion ser vi såklart positivt på att verksamheten utvecklas kostnadseffektivt och att den tillgängliga likviditeten balanseras rätt. Vid utgången av mars uppgick kassan till 3,2 MSEK, där bolaget bl.a. under januari tillfördes ca 1,5 MSEK från ett innestående saldo på deras skattekonto.

Gällande World Hockey Manager (WHM) har fokus under Q1 legat på affärsutveckling med fler ytor för annonsering och samarbeten med bl.a. flertalet svenska hockeyklubbar. Eftersom vi nu går in i en period där de större hockeyligorna i världen avslutas räknar vi med att det kommer innebära ett något minskat antal aktiva spelare. I rapporten skriver Gold Town Games att fokus närmast därför kommer att ligga på att introducera mer innehåll i appen, fler turneringar och se till att fortsatt vara top-of-mind hos bolagets användare. Sett till World Football Manager (WFM) har stora resurser investerats i förändringsarbetet med spelupplevelsen, där en del av resultatet kan ses i den senaste versionen av spelet som släpptes nu under maj månad. Nu stundar en global lansering i spelet där stort fokus från utvecklingen kommer att ligga på att anpassa och fylla WFM med content för de olika marknaderna. Kampanjer kommer att tas fram där spelare från de nya regionerna får större utrymme. Det stundar även ett europeiskt och ett sydamerikanskt mästerskap i fotboll vilket Gold Town Games kommer dra nytta av i appen och anpassa innehållet därefter.

Gällande Blitz Football Manager går utvecklingsarbetet enligt plan, där själva matchen snart är färdigställd med anpassad grafik. Spelet innehåller några nya features som tidigare inte funnits på plattformen, t.ex. en deck building-funktion för användarens taktik och ett nytt draft center för akademispelare. Nuvarande plan är att spelet ska släppas som en s.k. soft launch under tredje kvartalet i år, d.v.s. någon gång under perioden juli-september. 

Triggers i närtid

Utifrån vad vi kan utläsa i rapporten ser vi att följande skulle kunna ligga i korten under kommande kvartal:

  • Ökat antal aktiva spelare i WFM, där bl.a. ett närliggande europeiskt och sydamerikanskt mästerskap i fotboll kan bidra till en bra tillväxt.
  • Fortsatt affärsutveckling i WHM vilket kan bidra till att öka spelets lönsamhet.
  • Soft launch av Blitz Football Manager under Q3-21.
  • Innan året är slut kan totalt tre speltitlar vara lanserade på en global marknad.
  • Utvecklingen kring samarbetena med Adverty och Betway och vad de kan resultera i.
  • Eventuell kommunikation under Q4-21 gällande vad Gold Town Games fjärde speltitel skulle kunna komma att bli. 

Hur vi ser på Gold Town Games som investering

Uppskalning av befintliga två spel, lansering av ytterligare ett och eventuellt tillkännagivande om en fjärde titel – allt detta ligger i korten för år 2021. Gold Town Games har mycket på gång och med hänsyn till dagens bolagsvärde, samt tänkbara triggers, anser vi att aktien har en attraktiv risk-reward idag. I ett Base scenario estimeras försäljningen stiga till 15 MSEK år 2021 (+35 %) och därefter, utifrån de befintliga spelen, öka till 36 MSEK år 2023. Med hänsyn till att ytterligare spel förväntas tillkomma lämnar dessa prognoser utrymme för upprevidering under kommande kvartal. Baserat på en P/S-multipel på 2021 års försäljning erhålls ett motiverat värde per aktie om 2 kr i ett Base scenario.