Kommentar på Gold Town Games Q1-rapport


Gold Town Games publicerade idag den 25 maj sin delårsrapport för första kvartalet 2022. Rapporten visade på kraftig tillväxt och ett positivt rörelseresultat, varpå marknaden som högst handlade upp aktien 15 %. Följande är vår uppföljande kommentar och sammanställning.

Under Q1-22 uppgick Gold Town Games nettoomsättning till ca 4,4 MSEK, motsvarande en ökning om 54 % jämfört med 2,9 MSEK under samma period år 2021. Jämfört med föregående kvartal (Q4-21), då omsättningen uppgick till 2,0 MSEK, innebär första kvartalets nettoomsättning under 2022 en tillväxt om 116 %. Under Q1-22 uppgick även de övriga intäkterna till 7,7 MSEK, varav av ca 7,5 MSEK är hänförligt till intäkter som kvittas mot aktier i CS Games. Totalt uppgick således Gold Towns Games intäkter, exklusive aktiverat arbete, till 12,1 MSEK (3,0) under Q1-22.

I kombination med en relativt oförändrad kostnadsbas, jämfört med föregående kvartal, levererade Gold Town Games ett EBIT-resultat om +6 MSEK (-2). På rullande 12 månader bolagets nettoomsättning till ca 10,5 MSEK, med ett EBIT-resultat om 8 MSEK.

”Q1-rapporten visade bra tillväxt och ett fint rörelseresultat, vilket bidrog till ett positivt operativt kassaflöde under kvartalet. Vid utgången av mars uppgick Gold Town Games likvida medel till 13 MSEK och, likt tidigare, ser vi fortsatt att bolaget har en välfylld pipeline av titlar under utveckling och kommande lanseringar. I samband med dagens rapport hade aktien som högst handlats upp 15 %, och vi anser fortsatt att det finns mer att hämta i Gold Town Games”, säger ansvarig analytiker.

Sett till Gold Town Games pipeline är det ingen brist på aktivitet, där följande är bolagets prioriteringar:

  • Inleda soft launch av FIH Hockey Manager (Landhockey)
  • Öka antalet marknader för Blitz Football Managers soft launch
  • Global lansering av World Football Manager
  • Produktion av Cricket Star Management ska starta i juni
  • Produktionen av Blitz Football Manager ska starta i juli

”Fler produkter på marknaden ger oss förutsättningar att nå fler användare och öka vår omsättning, under året planerar vi för att steg för steg att öka omsättning och växla upp organisationen.”, säger Pär Hultgren, VD på Gold Town Games.

Vi kommer att återkomma med en uppdatera analys av Gold Town Games.