Kommentar på Giggers VD-brev


Igår den 26 april 2021 publicerade Gigger ett VD-brev där en sammanfattning av det aktuella läget i bolaget gavs.

”Aktien har gått urstarkt och det är tydligt att det mesta just nu går i Giggers väg”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Gigger har onekligen fått en flygande start på börsåret där aktien sedan mitten av februari, strax efter att den övertecknade företrädesemissionen om cirka 12,4 MSEK avklarats, har aktien stigit med över 250 %. Sedan emissionen har Gigger bl.a. tecknat samarbetsavtal med UK-baserade Nigel Frank, tagit en finalplats i Recruitment Awards, förstärkt koncernen med flera nyckelpersoner samt lämnat bud och genomfört förvärvet av Collabs.

”Gigger har ett minst sagt starkt momentum och bra vind i seglen. Organiskt utvecklas bolaget väl, där det i VD-brevet framgår att det nu finns 10 000 registrerade personer på Gigger-plattformen, och att antalet giggare som skapar konto nu taktar omkring 700-800 personer/månad, en ökning med ca 40-60 % jämfört med tidigare genomsnitt om 500 personer/månad. Parallellt med detta är Gigger i full gång med utvecklingen av sin G2-plattform, vilken närmar sig beta-testning i England. Vi räknar med att just England kan komma att bli en stark värdedrivare för Gigger från andra halvan av år 2021 och framåt, där även tidigare förvärv av Collabs förväntas bidra positivt. Den adresserbara engelska marknaden är tio gånger större än den svenska och utifrån en jämförelse med andra aktörer som just nu håller på att etablera sig i landet, bedömer vi att Giggers förutsättningar bör vara goda för en lyckad expansion. Med hänsyn till senast rapporterad kassa (Q4-20), företrädesemissionen under januari, utestående optioner av serie TO1 med teckningsperiod i juni samt aktiens nuvarande momentum, ser vi det som sannolikt att Gigger även kan komma att genomföra ytterligare förvärv framöver.”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Ytterligare en intressant observation är att Gigger under november 2020, i samarbete med The International Music Council (IMC), aktivt börjat bearbeta den svenska musikindustrin för att stödja rättvisare arbetsvillkor inom branschen. IMC, grundat av UNESCO, är världens största nätverk bestående av organisationer och aktörer som arbetar inom musikbranschen, med en räckvidd om cirka 200 miljoner individer globalt. Samarbetsavtalet innebär bl.a. att Gigger kan erbjuda alla IMC:s medlemsorganisationer ett unikt upplägg till förmån för deras egna medlemmar, t.ex. genom att se till att intäkter går tillbaka till artisterna och skaparna av musiken, vilket gör att dessa enklare kan se en tydlig ekonomisk nytta av sitt arbete. Sett till enbart den svenska musikmarknaden är denna minst sagt omfattande, där storleken mätt i omsättning uppgick till 12,2 miljarder kronor år 2019. Till följd Covid-19 har dock branschen haft det tufft, men nu, i takt med att vaccineringen går framåt och restriktionerna kan lätta, börjar marknaden sakta men säkert återhämta sig. Utifrån avtalet med IMC borde detta rimligen gynna Gigger under kommande kvartal. Dessutom, då IMC är en internationell aktör, är Sverige bara det första steget. Gigger har som sagt siktet inställt på även den brittiska marknaden och under år 2021 kan samarbetet med IMC komma att bli mycket intressant att följa även där. Storbritannien ser ut att lätta på allt fler restriktioner som tidigare varit hänförliga till just Covid-19, vilket därmed bidrar till att Gigger mer aktivt kan bearbeta den brittiska musikindustrin och dess aktörer. Sett till den adresserbara marknadsstorleken är denna minst sagt omfattande, där industrins storlek under 2019/2020 var omkring 5,2 miljarder pund, varav 1 miljard pund var hänförligt till liveuppträdanden.

Närmast kända hållplats utifrån Giggers finansiella kalender är bolagets Q1-rapport den 21 maj och därefter årsstämma den 31 maj, vilken kommer att hållas i Legimeet från Direkt Studios, med liveröstning och full interaktion, i direktsändning via Nyhetsbyrån Direkt.