Kommentar på Giggers Q2-rapport


Gigger publicerade idag den 18 augusti 2021 sin delårsrapport för årets andra kvartal. Följande är vår sammanfattning av rapporten.

Under andra kvartalet 2021 uppgick nettoomsättningen till 21 MSEK (8), motsvarande en ökning om nära 150 % Y/Y, med ett EBITDA-resultat om -1,9 MSEK (-0,3). Jämfört med vissa branschkollegor som uppvisat en tillväxt om 50 % är Giggers prestation om nära 150 % väldigt övertygande och riktigt stark, och innebär dessutom att Gigger för andra kvartalet i rad slår branschen som helhet. Det försämrade resultatet under Q2-21, trots nämnda tillväxt, beror framför allt på en ökad kostnadsmassa hänförligt till primärt kostnader av engångskaraktär. Dessa har uppstått till följd av t.ex. förvärvet av Collabs och Happyr, avslut med True Heading Patent AB, utvecklingskostnader hänförliga till G2-plattformen m.m.

”Att det kostar att växa är inget nytt och om det är rätt typ av kostnader, eller då mer korrekt uttryckt; rätt typ av investeringar, som görs, brukar den kortsiktiga effekten överträffas av det mer långsiktiga utfallet. I våra estimat hade vi räknat med att Gigger skulle öka sin kostnadsbas under Q2, varför vi inte drar några större växlar från ett enskilt kvartal utan snarare ser det som nödvändigt för att den långsiktiga prestationen ska kunna möjliggöras. Gällande rapporten i sig tycker vi att det är mer intressant, i vår mening, att belysa den omsättning om 21 MSEK som Gigger levererade, vilket således med råge överträffade vår egen prognos om 15 MSEK för årets andra kvartal. Inledningen av hösten ligger runt hörnet och med fortsatt bra momentum verkar Gigger stå starka på flera sätt med en position som ska kunna möjliggöra fortsatt tillväxt”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Med andra kvartalet avklarat och rapporterat befinner vi oss just nu andra halvan av Q3. I Claes Perssons VD-ord utläser vi att kvartalet verkar ha börjat bra och att bolaget ”har gått in i ett Q3 stärkta på många sätt, kompetensmässigt, storleksmässigt och med fler SaaS-plattformar i teknologisk framkant i grupp”.

Sammanfattningsvis anser vi att Q2-rapporten gav oss klara besked om vart bolaget är på väg, där som sagt Gigger överträffade våra estimat såväl som branschkollegornas prestation. Att aktien i skrivande stund handlas ner anser vi är omotiverat, samtidigt som vi upprepar vår fortsatt positiva syn på bolaget.

Med hänsyn till den starka kvartalsrapporten kommer vi att se över våra prognoser och vårt tidigare värderingsintervall, vilket kommer framgå i vår uppdaterade aktieanalys av Gigger som avses publiceras inom kort.