Kommentar på Giggers Q1-rapport


Gigger publicerade idag den 21 maj 2021 sin delårsrapport för årets första kvartal. Följande är vår sammanfattning av rapporten.

Under första kvartalet 2021 uppgick nettoomsättningen till 10,1 MSEK (8,4), motsvarande en ökning om cirka 20 % Y/Y, med ett EBIT-resultat om -7,3 MSEK (-2,5). Jämfört med den genomsnittliga tillväxten för branschen som helhet om 5-10 %, är Giggers prestation om 20 % minst sagt stark, särskilt med tanke på att Q1 är ett form av ”lågkonjunktur-kvartal” för Gig-branschen som helhet. Det försämrade resultatet under Q1-21, trots nämnda tillväxt, beror framför allt på en ökad kostnadsmassa hänförligt till förvärvet av Collabs, där t.ex. legala kostnader, av naturliga skäl, har belastat kvartalet. Dessutom, till följd av sjukdomar hänförligt till Covid-19 som drabbat Giggers egna organisation har bolaget blivit tvungna att tillfälligt hyra in externa konsulter och ersättningspersonal, vilket således medfört högre kostnader av engångskaraktär. Slutligen upptäckte Gigger även under årets första månader ett bedrägeriförsök, vilket rent ekonomiskt medfört en kreditering om 1,4 MSEK, och därmed en negativ påverkan på resultatet. Justerat för dessa kostnader och händelser drar vi slutsatsen att Giggers kostnadsmassa varit relativt oförändrad jämfört med Q1-20.

”I början av maj skrev vi i en av våra kommentarer att Gigger, med hänsyn till det momentum som vissa branschkollegor uppvisat under årets första månader, rimligen skulle komma att kunna presentera en stark tillväxt i sin Q1-rapport. Med rapporten publicerad står det klart att så också blev fallet, där vi anser att en tillväxt om +20 % är en mycket stark prestation, särskilt under ett Q1-kvartal. Att aktien i skrivande stund är ner omkring 10 % känns, enligt oss, omotiverat.”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Med första kvartalet avklarat och rapporterat befinner vi oss just nu andra halvan av Q2, ett kvartal som historiskt har varit starkare relativt Q1. I Claes Perssons VD-ord framgår det att kvartalet börjat stark och att bolaget ”[…] ser fram emot att leverera en fin rapport för andra kvartalet”, vilken kommer offentliggöras den 27 augusti. Fram till dess räknar vi med att det kan komma ett antal intressanta nyheter, vilka kan utgöra bra triggers i aktien.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Gigger.