Kommentar på förvaltningsrättens beslut i cykelupphandlingen


Igår den 28 oktober 2019 publicerade AdCityMedia (”ACM”) information om att förvaltningsrätten i Stockholm har beslutat att bifalla Marfina SL:s ansökan om överprövning beträffande cykelupphandlingen i Stockholms stad.

ACM kommunicerade den 28 maj att bolaget blivit exklusiv samarbetspartner avseende 350 nya mediaytor när Stockholm stad tilldelat cykelupphandlingen. Följande är en sammanfattning av den information som då framgick:

  • UIP Holding AS (”UIP”) tillsammans med VOI Technology AB (”VOI”) fick tilldelningsbeslutet att tillhandahålla, driva samt löpande administrera ett system för lånecyklar och stadsinformation i Stockholms innerstad och förorter.
  • ACM ingick tillsammans med UIP och VOI ett exklusivitetsavtal innebärande att ACM ansvarar för mediaförsäljningen, samt levererar hård- och mjukvara till joint venture-bolaget via sitt affärsområde Retail Tech.

Den 10 juni, d.v.s. drygt två veckor senare, ansökte Marfina om överprövning beträffande upphandlingen. Igår, den 28 oktober, kom som nämnt beskedet om att Marfinas ansökan om överprövning har bifallits, vilket i praktiken innebär att Stockholm stad ska rätta upphandlingen på så sätt att en ny kvalificering av anbuden ska genomföras utan beaktande av anbudet från VOI Technology AB och UIP Holding AS.

Vad betyder det här för ACM?

”I praktiken innebär förvaltningsrättens beslut från igår att processen kommer dra ut ytterligare på tiden, vilket såklart är tråkigt. I vår senaste analys från i september har vi dock inte inkluderat något faktiskt ”värde” från upphandlingen, varken i våra prognoser eller i värdering av ACM, där vi fortfarande ser ett motiverat värde om 150 kr i ett Base scenario. Gårdagens besked från förvaltningsrätten påverkar således inte vår åsikt om att det finns mer uppsida i aktien från dagens nivåer, vilket härleds från ACM:s nuvarande affärsområden och potential. Givet att utfallet av cykelupphandlingen med Stockholm stad blir gynnsamt för ACM, är det således att anse som ytterligare en värdedrivare”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Läs mer om ACM här