Kommentar på First Ventures Q4-rapport


First Venture publicerade igår den 24 februari sin helårsrapport för året 2021.

Ökning av substansvärde om cirka 6 % under fjärde kvartalet

Under det fjärde kvartalet ökade First Ventures substansvärde med 6 %, för att vid utgången av kvartalet uppgå till cirka 393 MSEK, motsvarande 10,47 SEK per aktie. Under kvartalet har ytterligare investeringar i tidigare portföljbolag genomförts samt nya investeringar i bland annat Alelion Energy Systems AB (publ.) och Cling Systems AB. Analyst Group ser positivt på att Bolaget fortsatt exekvera på uttalad investeringsstrategi och anser att kvartalet inneburit attraktiva tillfällen för vidare investeringar inom teknik, hälsa och hållbarhet till rimliga värderingar. Ytterligare nyinvesteringar, likt Alelion och Lyckegård, är också positivt ur det anseendet att det minskar den bolagsspecifika risken relaterad till innehaven genom diversifiering samtidigt som det ger investerare en attraktiv portfölj med exponering mot såväl noterade som onoterade tillväxtbolag.

Fortsatt attraktiv värdering sett till substansrabatt

Den senaste tidens turbulens på aktiemarknaden har inneburit att First Venture fortsatt har en mycket attraktiv värdering och en substansrabatt närmare 50 %. Utifrån vår tidigare analys anser Analyst Group att bolagets värdering är fortsatt attraktiv och ökningen av substansvärdet om cirka 6 % är i linje med våra estimat. Vi anser därutöver att First Venture är i en attraktiv position för att göra investeringar i linje med Valley of Death-principen i samband med turbulensen på marknaden.

Börsintroduktion av Lyckegård Group

First Ventures investering i det Lundabaserade bolaget Lyckegård Group AB som nyligen börsintroducerades innebar en attraktiv möjlighet för investerare att vara delägare i en av få svenska IPO:s inom Agritech. Analyst Group ser positivt på börsintroduktionen av Lyckegård som nu tagit nästa steg i en tillväxtresa, en resa som förmodligen är att vänta av fler utav First Ventures innehav.

Sammanfattningsvis så ser Analyst Group positivt på First Ventures utveckling och anser att bolaget ger investerare en attraktiv möjlighet att exponeras mot tillväxtbolag i olika stadier. Vi ser stora möjligheter för First Venture att kapitalisera på framtida möjligheter att vidare öka substansvärdet genom att fortsatt exekvera på uttalad investeringsstrategi och utnyttja Bolagets kassa.