Kommentar på Fineparts initiering av besparingsprogram


Finepart meddelade under tisdagen den 3 oktober att bolaget initierar ett besparingsprogram. Besparingsprogrammet görs i syfte för att anpassa bolagets kostnadsmassa gentemot lägre försäljningsintäkter än vad bolaget har väntat under år 2023. Besparingen förväntas minska bolagets kostnader med cirka 6 MSEK per år om programmet fullföljs i sin helhet. Viss del av besparingen kommer påverka Finepart från november månad 2023, medan full effekt förväntas nås från februari månad år 2024.

Analyst Group syn på Fineparts besparingsprogram

Finepart upplever en fortsatt osäkerhet på marknaden med längre tid till beslut vid potentiella affärer, vilket följaktligen har påverkat Fineparts försäljningsintäkter under år 2023. Med bakgrund till de minskade försäljningsintäkterna ser Analyst Group att Finepart åtar nödvändiga åtgärder för att anpassa kostnadsmassan. Vid full effekt av besparingsprogrammet förväntas Finepart minska bolagets kostnadsmassa med cirka 6 MSEK per år, vilket kan sättas i relation till den totala kostnadsmassan (exkl. COGS och avskrivningar) om 21,6 MSEK LTM, och motsvarar vid full effekt en minskad kostnadsmassa om ca 28 %. Finepart förväntar en första effekt av besparingsprogrammet från november månad 2023, vilket därmed förväntas påverka kostnadsmassan marginellt under Q4-rapport, och givet en fortsatt utmanande marknad förväntas full effekt av besparingsprogrammet nås från och med februari månad 2024, givet att marknaden inte uppvisar positiva utsikter dessförinnan.

Finepart har under september månad deltagit på EMO-mässan i Frankfurt, vilket är en av världens största mässor för verktygsmaskiner. EMO-mässan har resulterat i ett stort antal nya prospekt samt samtal med potentiella säljrepresentanter, vilket bekräftar ett fortsatt högt intresse och efterfrågan på Fineparts produkter, trots en avvaktande hållning vid beslut från potentiella kunder. Finepart har under senaste tiden stärkt bolagets marknadspositioner i Nordamerika och förväntas därutöver ytterligare kunna stärka marknadspositionen i befintliga och nya marknader genom de nya kontakterna och prospekten på EMO-mässan.