Kommentar på Fantasma Games Q3-rapport


Fantasma Games publicerade idag, den 9e november 2022, bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2022 och slog våra förväntningar på såväl nettoomsättning som lönsamhet. Det tredje kvartalet kan sammanfattas enligt följande:

  • Nettoomsättningen uppgick till 8,7 (1,3) MSEK, motsvarande en ökning om 597 %
  • Spelintäkterna uppgick till 7,5 (1,3) MSEK för kvartalet, motsvarande en ökning om 502 %
  • EBITDA uppgick till 2,1 (-1,6) MSEK

Under det tredje kvartalet har Fantasma återigen bevisat skalbarheten i affärsmodellen, genom att växa nettoomsättningen med 597 % jämfört med samma period föregående år. Long-tail svarade för 39 % av nettoomsättningen vilket bekräftar den positiva trenden, där long-tail stadiet svarar för en allt större andel av de totala intäkterna, vilket indikerar att bolaget producerar högkvalitativa spel där kunderna fortsätter spela under en längre period.

Vi har tidigare ansett att de kvalitativa spelen och slutna starka avtal med ledande distributörer som viktiga strategiska fördelar för Fantasma och den fortsatta etablering på den amerikanska marknaden, som under det tredje kvartalet uppgick till 16 % av försäljningen. Fortsatta styrkebesked av etablering på den amerikanska marknaden har nu fått Analyst Group att se större potential i kontributionen från long-tail stadiet. Tack vare investeringar i ökad produktionsförmåga förväntar vi oss även att Fantasma kommer kunna öka lanseringen av nya spel under år 2023, varför vi därmed höjer estimaten till 7 spelsläpp årligen mot tidigare 6.

Mot bakgrund av ovan har Analyst Group valt att höja omsättningsprognosen för hela den prognostiserade perioden fram till år 2024. För år 2022 höjs prognosen med 20,6 % till 30,8 MSEK (25.5) och vi förväntar oss sedan att Bolaget ska växa med en tillväxttakt om 25,7 % årligen, för att nå 51,5 MSEK (43,5) år 2024.

Sett till lönsamheten visade bolaget musklerna då EBITDA-marginalen uppgick till 24,1 % (Analyst Group estimerade 12 % för helåret 2022). Även fast spelmarginlen kom in på 4,7 % (strax under Analyst Groups prognos om 5 %), lyckades Bolaget öka vinsten till följd av bättre-än-väntad spelomsättning, vilket resulterar i att Analyst Group behåller prognoserna avseende lönsamheten.

Avslutande kommentar

Sammanfattningsvis ser vi Fantasma Games följa vår investeringsidé, samtidigt som bolaget levererat siffror över våra förväntningar. Management fortsätter exekvera utefter utstakad plan, vilket leder till att vi fortsatt ser stor potential för att Bolaget kan expandera på den europeiska såväl som den amerikanska marknaden med hjälp av utökade samarbeten och lyckade spellanseringar.