Kommentar på Fantasma Games Q1-rapport


Fantasma Games (“Fantasma” eller “Bolaget”) publicerade den 11 maj sin första kvartalsrapport för år 2022. Följande är några punkter som vi valt att titta närmare på i samband med rapporten:

  • Nya avtal med ledande operatörer och distributörer
  • Ökande popularitet hos slutkonsumenter
  • Intäktsrekord och ett starkt momentum

Nya avtal med ledande operatörer och distributörer

Under det första kvartalet 2022 knöts ytterligare operatörer till Bolagets redan imponerande distributionsnät, bland annat Gamesys Group plc, en av de största aktörerna i Storbritannien, Flutter och BetMGM, en av Nordamerikas största aktörer. Fantasma har under perioden lanserat två spel exklusivt för BetMGM på den Nordamerikanska marknaden, i delstaterna Michigan och West Virginia, och är nu i processen att utveckla ytterligare ett spel exklusivt för BetMGM. Dessa samarbeten med ledande aktörer förväntas bidra till ett starkt varumärke på den Nordamerikanska marknaden framgent.​

Ökande popularitet hos slutkonsumenter

I den publicerade Q1-rapporten visas tecken på en växande popularitet för Fantasmas spel hos de spelande slutkonsumenterna. Den totala spelomsättningen, som visar de totala insatserna i Bolagets produkter, växte med 61 % till 1 056 MSEK (657) och den totala spelbehållningen uppgick till 38 MSEK (23). Under det första kvartalet publicerades dels nya spel, dels återlanseringar av historiskt populära spel på nya marknader. I takt med en växande spelportfölj fortsätter long-tail spelbehållningen att växa (spelbehållningen från spel äldre än 6 månader). Under det första kvartalet 2022 uppgick denna andel av spelbehållningen till 73 %. Denna tillväxt ses som en viktig del i Bolagets förmåga att framgent öka den egna totala spelbehållningen. ​

Intäktsrekord och ett starkt momentum

I rapporten presenterade Bolaget siffror som tyder på en fortsatt stark tillväxtresa. Spelintäkterna för kvartalet uppgick till 4,1 (1,1) MSEK vilket innebär en ökning med 279 % jämfört med samma period under 2021. Fantasma har startat året starkt med dels nylanseringar av titlar, samt återlanseringar av tidigare spelsucéer på nya marknader. Fantasmas starka momentum förväntas fortsätta i takt med en utökad spelkatalog och fördjupade samarbeten med ledande aktörer.

Sammanfattningsvis är den nyligen publicerade Q1-rapporten i linje med Analyst Groups tidigare prognos och vi ser att Fantasma utvecklas enligt plan på både den Europeiska och den Nordamerikanska marknaden. Gällande just den Nordamerikanska marknaden anser vi att Fantasma har en unik position och efter den exklusiva lanseringen i två delstater ser Analyst Group optimistiskt på fortsatta samarbeten och spellanseringar framöver.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Fantasma.