Kommentar på EcoRubs senaste lansering


EcoRub meddelade nyligen att de lanserar färgade återvunna TPE-material och material för 3D-printing – något vi menar öppnar upp för betydligt fler kundgrupper.

Som det framgår i pressmeddelandet från EcoRub så är ofta återvunna plaster på marknaden begränsade till svarta färger. Att EcoRub nu lanserar återvunna material i fler kulörer gör att bolaget kan erbjuda en produkt som når ut till fler applikationer och marknader än tidigare.

Marknaden för 3D-printing är särskilt intressant och har stor potential, speciellt inom marknaden för plastindustrin som under år 2020 omsatte över 650 miljarder dollar. EcoRub har sedan tidigare påbörjat ett samarbete med KraussMaffei, en världsledande tillverkare av maskiner och system för produktion och bearbetning av plast och gummi. KraussMaffei består av 4 700 medarbete världen över, ett globalt nätverk som omfattar 30 dotterbolag och 570 handels- och servicepartners med en årlig omsättning överstigande 10 miljarder kronor. Med KraussMaffeis storskaliga system powerPrint kan produkter upp till 10 m2 3D-printas och vi anser att detta samarbete rimligen borde stärkas ytterligare av att EcoRub nu kan erbjuda flera kulörer.

Vidare ser vi att ytterligare stora möjligheter öppnas upp för EcoRubs produkt EcoTPEsuper. Genom att kunna erbjuda återvunnet material i flera olika färger innebär det exempelvis att samtliga sådana produkter där någon form av kulör önskas så kan det också erbjudas. Det innebär att betydligt fler företag nu rimligen borde vara intresserade av EcoRubs erbjudande och att sannolikheten för nya orders framgent stiger.