Kommentar på CirChems största enskilda order genom ett nytt samarbete med Stena Recycling Danmark


CirChem (”CirChem” eller ”Bolaget”) meddelade den 10 juni 2024 att Bolaget erhållit den första internationella ordern, tillika den största enskilda ordern hittills, ett resultat av en offentlig upphandling som Stena Recycling Danmark vunnit i ett unikt samarbete med CirChem. Ordern omfattar hantering av ca 4 000 ton lösningsmedelsavfall som kommer att renas och återvinnas under H2-24 vid Bolagets anläggning i Vargön.

Stena Recycling har gedigen erfarenhet av farligt avfall och har gjort betydande investeringar för att optimera hantering av stora volymer lösningsmedelsavfall. Med deras kompetens och expertis inom lagstiftning, hantering av stora mängder farligt avfall, transportkrav, märkning med mera, utgör samarbetet mellan CirChem och Stena Recycling den rätta lösningen för denna stora enskilda order som dessutom måste hanteras under en fastställd begränsad tid.

Hantering av ordern möjliggörs av en utökning av produktionskapaciteten vid anläggningen i Vargön, något som CirChem har investerat i och förberett under en längre tid. Ordern innefattar hantering av styckegods, vilket CirChem satsat på att kunna hantera i större volymer.

”Vi är glada över att ta emot vår första nordiska och internationella order. Denna betydande milstolpe understryker värdet av vårt unika tillvägagångssätt för lösningsmedelsåtervinning och stärker vår strategiska position i Norden,” säger Petra Sas

Ansvarig analytiker kommenterar

”Denna order, som är CirChems hittills största och även innebär ett kliv ut på den internationella marknaden, markerar en betydande milstolpe och understryker Bolagets starka marknadsposition i Norden. Att Stena Recycling, en av Europas ledande industriella aktörer inom återvinning, väljer CirChem validerar inte bara den starka efterfrågan, utan även Bolagets unika tillvägagångssätt, vilket möjliggör hantering av stora volymer inom ett begränsat tidsfönster. Analyst Group ser med tillförsikt på detta avtal och de potentiella ringar på vattnet som kan skapas framgent, då denna order är ett ypperligt tillfälle för Bolaget att demonstrera att de är en partner att räkna med, vilket kan bana väg för ytterligare samarbetsavtal av liknande magnitud. Att CirChem erhåller en enskild order motsvarande 20 % av Bolagets miljötillstånd avseende hantering av lösningsmedel (20 000 ton/år) vittnar om den betydande potential som råder. Analyst Group bedömer att ett lyckat genomförande har potentialen att sätta CirChem på kartan, och dagens annonserade order ger en fingervisning om den potentiella ketchupeffekt som kan infinna sig, då endast en handfull liknande ordrar skulle leda till en betydande intäktsökning och resultatpåverkan. Analyst Group ser denna order som ett viktigt kliv framåt och anser att vägen till break-even börjar bli alltmer utstakad.”