Kommentar på CirChems genombrottsavtal med Stena Recycling


CirChem meddelade den 22 november att de tecknat ännu ett avtal med Stena Recycling, vilket sträcker sig över fem år och innefattar rening av löpande insamlat lösningsmedel motsvarande en årsvolym om upp till 15 000 ton. Avtalet innebär att CirChem täcker nära 80 % av sin kapacitet enligt gällande miljötillstånd i Vargön-anläggningen – nyheten fick aktien att rusa och handlades som högst upp 72 % under gårdagen.

CirChem uppnådde en minst sagt viktig milstolpe när mark- och miljödomstolen beviljade bolagets ansökan om miljötillstånd för en kapacitet om 20 000 ton per år i Vargön. Domen vann laga kraft under juli 2022 och i vår senaste analys från augusti skrev vi att med miljötillståndet på plats, kan CirChem med större kraft rikta sitt fokus mot att fortsätta knyta till sig fler kunder samt skala upp redan befintliga samarbetsavtal och pilotprojekt. Att tillståndet beviljades har gett CirChem en starkare position och ett mer fördelaktigt läge vad gäller att förhandla och skriva kontrakt för stora volymer.

”Vårt primära fokus nu är att sluta så stora avtal som möjligt för att kunna fylla anläggningen för en tid framöver”. Så skrev CirChem i sin Q3-rapport på morgonen den 22 november och sex timmar senare stod det klart att ytterligare ett avtal tecknats med Stena Recycling, en aktör CirChem har ett samarbete med sedan tidigare. Denna gång innefattade avtalet rening av löpande insamling av lösningsmedel motsvarande en volym om upp till 15 000 ton per år, vilket kan ställas i relation till befintligt tillstånd att hantera 20 000 ton i Vargön. I pressmeddelandet skriver CirChem att nästa steg handlar om en teknisk uppskalning för att anläggningen i Vargön ska kunna hantera så stor del av dessa volymer så snabbt, effektivt och lönsamt som möjligt. Utifrån strategin att bygga ut i takt med att kundavtal tecknas, exempelvis likt detta avtal med Stena Recycling, minskar även den operationella risken. CirChems befintliga miljötillstånd ger även möjlighet att öka lagervolymerna i Vargön från tidigare 100 ton till nuvarande 1 000 ton. Det ökar CirChems flexibilitet när det gäller att hantera ingående och utgående leveranser, något som även kan bidra till ett mer kontrollerat rörelsekapital. Genom att återvinna kontaminerade lösningsmedel som annars skickas till förbränning minskar den negativa klimatpåverkan. Återförandet av detta avfall som resurs till den cirkulära ekonomin gör att minskningen av koldioxidutsläppen blir än större då mindre andel jungfrulig råvara behövs eftersom den ersätts med återvunnen råvara.

CirChems intäkter genereras primärt i samband med försäljning av renade återvunna lösningsmedel till industrin. Bolaget löser ett stort miljöproblem och med hjälp av CirChems metod för återvinning av lösningsmedel kan upp till 150 000 ton koldioxid per år besparas vid en fullt utbyggd anläggning. Affärsmodellen skapar en tydlig ”win-win-win”-situation mellan CirChem, kunder och miljön.