Kommentar på CirChems beviljade tillstånd


CirChem har meddelat att Mark- och miljödomstolen i Vänersborg har beviljat bolaget tillstånd för utökning av kapaciteten i Vargön från nuvarande 2 500 ton per år till 20 000 ton per år. Aktien reagerade med att stiga 14 % i öppningshandeln under torsdagen.

I pressmeddelandet framgår informationen att beslutet om tillståndet ska vinna laga kraft om tre veckor. Så här skrev vi bland annat i vår senaste analys från den 31 maj:

”Vad gäller ansökan om utökat miljötillstånd till 20 000 ton per år har CirChem fått beskedet att huvudförhandling äger rum hos Mark- och miljödomstolen den 9 juni. Därefter kommer det dröja ytterligare en tid innan beskedet kommer. Att CirChem skulle få ett tillstånd på plats innebär att det blir enklare att förhandla och skriva kontrakt med kunder för volymer som överstiger dagens kapacitet. Vi ser således fortsatt att ett tillstånd skulle utgöra en stark värdedrivare, och att detta kan komma att ske innan årets slut.” 

Under torsdagen den 30 juni hade aktien som högst handlats upp 31 % från föregående dags stängning, vilket således är i linje med vår tidigare tes om att ett tillstånd skulle utgöra en stark värdedrivare. Att dessutom tillståndet förväntas vinna laga kraft inom tre veckor skulle innebära att CirChem når denna minst sagt viktiga milstolpe i ett tidigare skede än vad vi räknat med. Med hänsyn till detta anser vi fortsatt att det finns mer att hämta i aktien, vilken för tillfället är nedpressad, där vi tidigare har kommunicerat ett Base scenario om 12,8 kr per aktie. Att aktien tappat mark anser vi primärt beror på en turbulent omvärld, eftersom CirChem rent verksamhetsmässigt fortsätter att ta steg framåt. Det beviljade tillståndet från Mark- och miljödomstolen är bara ytterligare ett tydligt tecken på detta.