Kommentar på CirChems avtal med Stena Recycling


CirChem meddelade den 10 oktober att de tecknat ännu ett avtal med Stena Recycling, vilket löper över tre år och innefattar rening av ett löpande insamlat lösningsmedel. Avtalet bedöms generera försäljningsintäkter om 15-20 MSEK för CirChem.

”Vi har tidigare skrivit att utöver själva utbyggnaden av anläggningens kapacitet i Vargön, är CirChems tillväxt beroende av utvecklingen av befintliga kundavtal, såväl som etablering av nya, där slutkunderna utgörs av stora industri-, kemi- och läkemedelsbolag. CirChem och Stena Recycling har haft ett samarbete under en längre tid och vi ser detta nytecknade treårsavtal som ett kvitto på att CirChem har lyckats uppfylla de krav som Stena Recycling troligen har haft, gällande exempelvis verifiering av logistikkedjan, utvärdering av testkörningar och möjlighet att hantera större volymer” säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

De kunder CirChem adresserar arbetar ofta utifrån långtgående processer, varpå det tar tid att dels bygga upp ett förtroende, dels att faktiskt komma fram till avtal som innefattar större volymer. Att CirChem, i vår mening, lyckats med detta tror vi sänder en stark signal även till andra marknadsaktörer, särskilt med tanke på att Stena Recycling är ett av Sveriges ledande återvinningsbolag och rimligen har en hög kravlista när det kommer till vilka de väljer att arbeta med.

Vad gäller själva försäljningsintäkterna som beräknas till 15-20 MSEK under avtalsperioden, så genereras de när CirChem säljer det renade lösningsmedlet vidare till tredje part. I skrivande stund värderas CirChem till ett Market Cap om ca 21 MSEK, och med hänsyn till den senast rapporterade nettokassan, ett Enterprise Value (EV) om ca 18 MSEK. Det kan ställas i relation till de förväntade försäljningsintäkterna. I samband med att avtalet med Stena Recycling kommunicerades handlades CirChems aktie upp som högst 18 %, för att sedan vända ner igen. Under handelsdagen (10 oktober) omsattes nära 2,2 miljoner aktier, vilket är den högsta nivån någonsin för CirChem sedan januari 2021. Det är tänkbart att vissa investerare såg chansen till en kortsiktig vinsthemtagning, vilket skapade en ”topp och dal” i kursen. I vår mening motiverar dock avtalet med Stena Recycling en högre värdering av CirChem, dels med tanke på vilken signal det sänder till andra potentiella kunder och samarbetspartners, dels det ekonomiska försäljningsvärdet som i vår vetskap är det hittills största i CirChems historia.