Kommentar på ChromoGenics senaste stororder


ChromoGenics meddelade igår den 8 januari 2020 att de erhållit en beställning från Promad i Strängnäs AB till ett värde om 1,6 MSEK. ”Historiskt sett så är ordern av betydande storlek”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Om ordern

Ordern avser en beställning av högprestandaglas till en nyproduktion av en skola i Enköping.  Projektdeltagare är Kunskapsskolan, S & E Johanssons Fastigheter AB, Kloster Enginering AB och Promad i Strängnäs AB.

”Historiskt sett så är ordern av betydande storlek, 1,6 MSEK kan jämföras med de senaste tio affärerna som ChromoGenics har kommunicerat vilka i genomsnitt uppgått till cirka 0,5 MSEK per order. Vi ser således mycket positivt på just denna affär, dels då ordervärdet är betydande, dels då projektet i sig utgör ett bra referensprojekt”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.