Kommentar på ChromoGenics Q1-rapport


ChromoGenics publicerade idag den 20 maj 2021 sin delårsrapport för första kvartalet 2021. Följande är våra tankar om rapporten.

Inför rapporten låg vårt huvudsakliga fokus på bl.a. följande punkter:

  • Hur försäljningen utvecklats under kvartalet
  • Hur kostnadsbasen utvecklats

Som väntat var försäljning under första kvartalet 2021 låg, där omsättningen uppgick till 1,6 MSEK (5,2). Orsaken var främst att verksamheten fortsatt har påverkats negativt av att inga utleveranser av dynamiska glas har skett då den elektrokroma folien som ska nyttjas som insatsvara i produktionen har beslutats ska tillverkas med egen kapacitet och kontrollerad kvalitet. Detta har inneburit otillräckliga volymer av material för att kunna producera och leverera dynamiska produkter till ChromoGenics kunder. Orderboken uppgår nu till ca 24,1 MSEK där merparten, närmare bestämt 23,3 MSEK, är hänförligt till den tidigare kommunicerade norska storordern från Betonmast Oslo AS. Ordern avser en leverans av både dynamiska och statiska glas under mestadels Q4-21, 2021 till Gullhaugs Torg i Oslo, Norge

Sett till bolagets kostnader fortsätter dessa att utvecklas på bra nivåer. Det initierade besparingsprogrammet under H1-20 har visat fortsatt effekt även under Q1-21 med minskade rörelsekostnader om ca 12,9 MSEK jämfört med Q1-20. Detta har uppnåtts genom åtgärder i form av neddragning av egen personal, ingen inhyrd personal i produktionen, färre externa konsulter och översyn av nyttjandeperioden av produktionstillgångar. Med tanke på det läget som ChromoGenics befinner sig i idag ser vi såklart positivt på att bolaget kan sänka sina fasta kostnader.

Gällande vad som ligger korten under resten av 2021 skriver VD Leif Ljunqvist följande:

”Under resten av 2021 kommer fokus att vara produktion, kvalitet och ökad kapacitet. Men vi kommer även att lägga vikt vid att utveckla våra affärer. Ett viktigt mål är att formulera den hållbara framtida hub-strategin vilken innebär att våra produkter kan distribueras på ett kostnadseffektivt och klimatsmart sätt till olika delar världen. Strategin skapar en hävstång för ChromoGenics i den tillväxtfas som förestår.”

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av ChromoGenics.