Kommentar på Chordates Q4-rapport


Chordate publicerade idag den 26 februari 2021 sin delårsrapport för årets fjärde kvartal. Följande är några punkter som vi tittat närmare på i samband med rapporten:

  • Kassaflöde och burn rate under Q4-20
  • Värdedrivande aktiviteter i Saudiarabien
  • Stärkt ägarbild och återstartad migränstudie

Under augusti/september genomfördes en riktad emission samt företrädesemission av units om totalt cirka 30 MSEK, vilket således har stärkt Chordates kassa väsentligt och vid utgången av december uppgick bolagets likvida medel till 15,5 MSEK, vilket kan jämföras med 9,5 MSEK vid utgången av september (Q3-20). Sett till Chordates kapitalförbrukning och operativa burn rate, uppgick denna till -1,3 MSEK/månad under det fjärde kvartalet 2020, vilket kan jämföras med -1,5 MSEK/månad under föregående kvartal (Q3-20). Därmed, precis som fallet var under Q3-20, tycker vi att Chordate även under Q4-20 har utvecklats med en god kostnadskontroll och är såklart något vi ser positivt på.

Gällande försäljningen så uppgick nettoomsättningen till 81,0 tSEK (311) under Q4-20, där minskningen inte är en överraskning med tanke på hur rådande marknadsklimat ser ut. Samtidigt bedriver Chordate ett mycket aktivt införsäljningsarbete i Saudiarabien när det gäller behandlingen för rinit. Chordates rinitbehandling täcks nu av privat sjukvårdsförsäkring på cirka 25 % av de cirka 127 privata sjukhusen i Saudiarabien. Detta har i sin tur resulterat i att bolagets distributör har fått hälsovårdsministeriets godkännande att genomföra en utprovning på ledande offentliga sjukhus i de tre största städerna i landet. Utfallet av detta arbete kan bli mycket intressant, eftersom det kan leda till ett nationellt tillstånd att få sälja till de cirka 415 offentliga sjukhusen i Saudiarabien. Detta ser vi som en potentiellt stark värdedrivare i aktien under 2021. Utöver Saudiarabien är även Norden, Israel och Italien viktiga marknader. Gällande Italien fortsätter arbetet med marknadsintroduktionen, samtidigt som distributören förbereder även för introduktionen av migränbehandling.

Chordate har idag en stabil finansiell position, samtidigt som de större ägarna tydligt har visat sitt stöd, där Chordate under förra veckan meddelade att Jinderman & Partners AB samt Isac Brandberg AB har ökat sina innehav i bolaget. Migränstudiens sista delmoment har återstartats och nya patienter har kunnat inkluderas i studien och Chordates prognos, vilket bolaget kommunicerat, är att den sista patienten i den pågående migränstudien kan komma att vara färdigbehandlad under juli 2021. Året har bara börjat och under kommande kvartal bedömer vi att det finns en hel del intressanta händelser att se fram emot.

I samband med dagens rapport har vi varit i kontakt med Anders Weilandt, VD, och passat på att ställa ett par korta frågor.

2020 var onekligen ett utmanande år, där Chordate precis som många andra blev påverkade, och ännu blir. Nu när vi snart avklarat de första två månaderna 2021, hur upplever du ert nuvarande affärsläge och förutsättningar för att nå era verksamhetsmässiga mål?

Jag ser affärsläget som oförändrat eller bättre, men fördröjt. Utvecklingen i Saudi hade vi inte innan pandemin slog till – och där har det ju tillkommit en möjlighet som vi inte såg på den här nivån för ett år sedan.

Gällande rinit-delen känns det verkligen som att det bubblar på marknaden i Saudiarabien. Kan du berätta lite mer om vilka möjligheter ni ser här för er behandling av rinit?

Det är väl ungefär så vi bedömer det. Att först åstadkomma access till ersättning från privat sjukvårdsförsäkring – som vår distributör har sett till – visade sig vara vägen in till även den offentliga marknaden, som styrs direkt från sjukvårdsministeriet. Med cirka 127 privata och 415 offentliga sjukhus så är potentialen mycket intressant. Här finns ett potentiellt moment som kan bli noterbart på medellång sikt.  

För en aktieägare och investerare, vad skulle du vilja lyfta fram som extra intressant att hålla utkik efter gällande Chordate under resten av 2021?

För det första är det intressant att bevaka när patientrekryteringen är komplett till slutfasen av migränstudien. Det andra att hålla utkik efter borde vara om och när vi kan redovisa att hälsovårdsministeriet i Saudi ger klartecken, efter den utprovning som nu pågår. Och sist men inte minst när vi kan redovisa utfallet från migränstudien.  

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Chordate.