Kommentar på Chordates migränstudie


Chordate meddelade igår den 13 januari 2021 att den pågående kliniska studien på kronisk migrän har erhållit ny information från huvudprövaren för studieklinikerna i Finland om när patientrekryteringen kan återupptas. Med hänsyn till rådande läge och de hårda nedstängningsregler som införts under början av året i Finland har besluts tagits att all vårdpersonal som är involverad i icke akuta vårdaktiviteter, vilket inkluderar Chordates migränstudie, ska vara fullt vaccinerade innan dessa aktiviteter kan återupptas. Samtidigt är studieverksamheten på de tyska klinikerna stoppad tills vidare på grund av smittspridningsläge.

I samband med gårdagens nyhet har vi varit i kontakt med Chordate och Anders Weilandt, VD.

Q: I pressmeddelandet framgår det att de tyska klinikerna redan levererat två tredjedelar av studiepopulationen, och att Finland förväntas stå för den återstående tredjedelen av de ca 140 patienter som behöver rekryteras. Ska detta tolkas som att studiens del i Tyskland är genomförd och klar, och att det därmed enbart är Finland som återstår innan slutlig analys av resultat kan göras?

A: Det är riktigt att planen sedan länge varit att de finska klinikerna ska stå för den sista delen eftersom upptagningsområdena runt de tyska klinikerna är relativt uttömda på lämpliga studiepatienter. Det innebär inte att det inte kommer att komma in fler patienter från Tyskland. Det har under sommaren och hösten levererats ett mindre antal patienter, och det kommer att fortsätta. Just nu är det dock uppehåll p.g.a. smittspridningen.

Q: Gällande själva vaccineringen av vårdpersonalen i Finland, hur pass omfattande är egentligen denna?

A: Det rör sig om fyra kliniker med uppskattningsvis 4-6 inblandade från personalen, så den vaccinering som behövs är inte särskilt omfattande. Det är två injektioner som ska ges med två veckors mellanrum, och två veckor för att uppnå fullt virusskydd. Det är därför man uppskattar att detta är klart till ingången av mars månad.

Kommentar från ansvarig analytiker

”Corona-läget ställer fortsatt till problem och för de börsbolag som bedriver någon form av studieaktivitet med människor är läget särskilt försvårat, och Chordate är inget undantag. Migränstudien är vad som kan komma att påvisa det stora värdet i bolagets teknik, men tyvärr har den globala pandemin som snart närmar sig ett års närvaro i världen, resulterat i återkommande förseningar. Som en följd reagerade aktien kraftigt negativt igår och hade som mest tappat 34,5 %, för att sedan återhämta sig i den avslutande handeln. I skrivande stund har aktien under dagens öppning fortsatt återhämtat sig, där aktien handlas omkring 0,38-0,40 kr. Med hänsyn till det verksamhetsmässiga läget Chordate befinner sig i är det oerhört viktigt att tänka kostnadseffektivt för att bevara kassalikviditeten, och som bolaget själva skriver; kunna ”övervintra detta”. I vår senaste analys från november estimerade vi att Chordates kassa uppgick till ca 19 MSEK vid utgången av oktober, och att bolagets senast rapporterade burn rate uppgick till ca 1,5 MSEK/månad. Utifrån detta, samt antagande om lägre kostnadsbas till följd av bl.a. minskade studiekostnader under 2021 samt lägre investeringskostnader, estimerar vi att Chordate är finansierade tills oktober 2021, allt annat lika. Vi menar därför att bolaget kan ha en tillräcklig ekonomi för att klara sig igenom rådande vänteläge”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.