Kommentar på Chordates CE-märkning


Chordate meddelade igår den 8 oktober 2020 att de erhållit CE-märkning av sin nyutvecklade kontrollenhet för kronisk nästäppa.

Som Chordate tidigare har kommunicerat så har en ny generation av kontrollenheten som hanterar KOS-behandlingen för kronisk rinit utvecklats, där ett av syftena med projektet var att halvera tillverkningskostnaden. Med en CE-märkning räknar bolaget med att påbörja leveransen av den nya och mer kostnadseffektiva enheten under första delen av 2021, vilket således ger upphov till en förbättrad bruttomarginal. I vår senaste analys framgår följande prognos för Chordates bruttoresultat samt marginal:

Ökningen i marginal som antas ske från primärt 2021, drivs bl.a. av de lägre tillverkningskostnaderna för bolagets enheter.

Flera starka triggers inom 12 månader

Chordates internationella kliniska studie inom indikationsområdet migrän estimeras vara slutförd under december 2020. Efter analys, vetenskaplig artikel och godkännande om publicering kan migränstudiens resultat offentliggöras, vilket även ligger till grund för en CE-märkning för att försäljning ska kunna påbörjas. Resultatet från studien, CE-märkning och försäljningsstart inom migränområdet ses som potentiellt starka värdedrivare i aktien inom 12 månaders horisont.

Påfylld kassa minskar risken

Under augusti/september genomfördes en riktad emission samt företrädesemission av units om totalt cirka 30 MSEK. Kapitalet ska bl.a. användas för slutförande och lansering av migränapplikationen och vidare marknadssatsningar. I den riktade emissionen deltog investerare som Midroc Invest AB, något vi anser sänder en bra signal till aktiemarknaden. Med det väntade kapitaltillskottet estimerar vi att Chordate är finansierade tills omkring oktober/november 2021, allt annat lika.

Med en kassa som fylldes på under september anser vi att den finansiella risken minskat, och således även värderingsrabatten, vilket gjorde att vi i vår senaste analys justerade upp vårt värderingsintervall, där vi i ett Base scenario fortsatt ser ett motiverat nuvärde per aktie om 1,6 kr.