Kommentar på Blick Globals certifiering och lansering


Blick Global Group meddelade den 26 maj att dotterbolaget OMI Gaming nu har levererat och certifierat ett första spel för global lansering genom tidigare nämnd amerikansk storkund. Spelet utgör det första i en serie om fyra som beställdes under år 2021, vilket nu har levererats och certifierats för licensierade marknader i Nordamerika, Europa och övriga delar av världen. Lanseringen från kunds sida är planerad till slutet av sommaren globalt. Spelen som utvecklas betalas i förskott för varje spel som får projektstart. Efter lansering har OMI en royalty intäkt för den omsättning som genereras via spelen.

Analyst Group syn på Blick Global

Blick Globals dotterbolag OMI Gaming har ett avtal med ett amerikanskt spelbolag, vilka är en av de största distributörerna inom online-spel. Intäktsdelningsmodellen är baserad på en fast ersättning för spelutveckling samt rörlig ersättning baserat på prestation. OMI Gaming har nu gått igenom samtlig certifiering, vilket är en förutsättning för lansering via slutkund, och innebär att spelet är godkänt för alla marknader där kunden är verksam, vilket innefattar Nordamerika, Europa och övriga delar av världen. Lanseringen från kundens sida är planerad till slutet av sommaren varför intäkter förväntas från och med Q3-23. Givet ersättningsmodellen med rörlig intäktsdelning, vilket bygger på en royalty av omsättning som spelet genererar, och att spelet nu kan genomföra en global lansering, vilket innefattar samtliga av kundens marknader, besitter OMI en betydande potential.

Vidare intensifierar OMI Gaming nu framtagande av spel två, i en serie om fyra, där ett antal koncept har tagits fram, vilket sedermera skall presenteras av kund för projektstart. Likt tidigare nämnt, består intäktsdelningsmodellen av en fast- och en rörlig del, varav spelen som får projektstart betalas i förskott av kunden. Givet att nästa spel får projektstart inom närtid, innebär det ytterligare finansiellt tillskott för bolaget, vilket Analyst Group ser positiv på. Genom erfarenhet avseende de legala förutsättningar på en rad viktiga marknader och utvecklingen av det första spelet estimerar Analyst Group att det andra spelet kan kunnas levereras snabbare i och med tidigare erfarenheter.