Kommentar på Bayns Q1-rapport


Bayn Europe publicerade den 20 maj sin delårsrapport för första kvartalet räkenskapsåret 2020.

Nedan följer en sammanfattning av det Analyst Group fann mest intressant i dagens rapport:

Bayn levererar en stark rapport, med både stigande omsättning och rörelseresultat (EBIT)

Under Q1-20 så uppgick de totala intäkterna till 2,6 MSEK (2,0), vilket motsvarar en omsättningstillväxt om ca 25 % Y-on-Y. Nettoomsättningen under perioden uppgick till 2,1 MSEK (1,7), motsvarande en tillväxt om ca 24 %. Rörelseresultatet (EBIT) var under perioden -4,7 MSEK, ner från -2,7 MSEK för jämförbar period föregående år, där minskningen främst drevs av engångskostnader i samband med förvärvet av Pändy samt avgift till Nasdaq. Nettoresultatet uppgick till -4,8 MSEK, jämfört med -2,7 MSEK för motsvarande period föregående år.

Starka proformasiffror

Proformasiffrorna, det konsoliderade resultatet för Bayn och Pändy tillsammans räknat från 1 januari 2020, var starka. Proforma totala intäkterna uppgick till 5,7 MSEK (2,0), varav nettoomsättningen 4,9 MSEK (1,7), motsvarande tillväxttal om 177 % respektive 188 %. Proformarörelseresultatet (EBIT) uppgick till -5,7 MSEK, ner ca 3 MSEK från rörelseresultatet om -2,7 MSEK för Q1-19. Proforma nettoresultat blev -5,8 MSEK, jämfört med -2,7 MSEK för motsvarande period föregående år.

Över våra förväntningar på flera punkter

BAYN levererade en stark rapport för Q1-20, visade på en stark omsättningstillväxt, och slog våra förväntningar på flera punkter. De totala intäkterna för kvartalet var 2,6 MSEK, således ca 0,5 MSEK högre än estimerat, och proforma totala intäkter var 5,7 MSEK jämfört med estimerade 5,6 MSEK. Den bokförda nettoomsättningen slog förväntningarna, med en nettoomsättning om 2,1 MSEK jämfört med estimerade 1,9 MSEK, men proforma-nettoomsättningen hamnade något under förväntningarna, med en proforma-nettoomsättning om 4,9 MSEK jämfört med estimerade 5,0 MSEK. På rörelsenivå hade vi inte tagit tillräckligt stor hänsyn till kostnaderna för engångsposter, och låg därför för högt, med ett estimerat bokfört EBIT-resultat om -4,1 MSEK, jämfört med rapporterade -4,7 MSEK, samt ett estimerat proforma EBIT-resultat om -5,4 MSEK jämfört med rapporterade -5,7 MSEK. Det estimerade nettoresultatet var också i överkant, med ett estimerat bokfört nettoresultat om -4,1 MSEK, jämfört med rapporterade -4,8, samt ett estimerat proformanettoresultat om -5,4 MSEK jämfört med rapporterade -5,8 MSEK.

Begränsad påverkan av Coronaviruset under Q1-20

Bayn verkar inte ha påverkats nämnvärt av Coronakrisen, då minskad försäljning av varuprover har vägts upp av en ökad försäljning av Pändys produkter, och bolaget har kunnat fortsätta driva verksamheten på ett relativt sett normalt opåverkat vis, tack vare ett långtgående digitaliseringsarbete.

Flera nya avtal och produktlistningar, samt upprepade förvärvsambitioner

Både under och efter kvartalet har Bayn och Pändy slutit flera avtal och samarbeten, där Bayns avtal med Cornelius Group och EPC Natural Products sticker ut som särskilt intressanta för råvarudelen av Bayn, och där Pändys kommande listningar av produkter på ICA och i Danmark bedöms mycket positiva för konsumentproduktdelen av Bayn. Därutöver har både Bayns och Pändys VD löpande upprepat potentialen för kommande förvärv under kvartalets gång samt i bolagets kvartalsrapport för Q1-20. Givet den nuvarande osäkerheten som Coronaviruset skapat kan detta öka möjligheterna för att förvärva bolag, samt förbättra villkoren vid potentiella förvärv. Analyst Group bedömer att ett framgångsrikt förvärv för Bayn skulle vara ett styrketecken, då det skulle öka marknadens tro på Bayns uttalade M&A strategi och bolagets ambitioner att bygga en ledande food-tech koncern.