Kommentar på Bayn Groups förvärv av Klement Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnosc (AmerPharma)


Bayn Group (”Bayn” framgent) förvärvar 51 % av det polska Food-Tech bolaget Klement Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnosc (”AmerPharma” eller ”bolaget” framgent) för en köpeskilling om 41 MSEK plus tillägg. Förvärvet finansieras genom befintlig kassa.

AmerPharma är ett polskt Food-Techbolag som har en ledande position i Europa inom sockerreducerade såser, sylt, och sirap, och har de senaste åren visat stark tillväxt, med en organisk tillväxt över 50 % de senaste tre åren. Bolaget har hög grad av produktinnovation, och har de senaste åren framgångsrikt arbetat med att ta fram sockerreducerade livsmedelsprodukter där sockret ersatts med naturliga sötningsmedel samt protein. Bolaget bedriver egen produktion, och är fokuserade på att producera, utveckla, och lansera produkter som säljs under både bolagets kunders varumärken, genom private label, samt även under bolagets egna varumärken. AmerPharma säljer i dagsläget sina produkter till ett hundratal kunder i Europa, USA, Asien, samt Mellanöstern.

AmerPharmas grundare, tillika VD och säljare i affären, Mariusz Klementowski äger, efter försäljningen av majoritetsposten till Bayn, de resterande 49 % av bolaget, och har åtagit sig att kvarstå som operativ i bolaget i minst de kommande 5 åren. Detta bedömmer Analyst Group som starkt positivt, då Klementowski har en stark internationell bakgrund samt hittills drivit AmerPharma med stor framgång.

I och med förvärvet av AmerPharma fortsätter Bayn stärka sin position som ett av Europas ledande och snabbast växande Food-Tech bolag, och får genom AmerPharma tillgång till ett stort kundnätverk, ett bolag med förstklassig produktinnovation, ett ökat produktutbud med produkter inom, för Bayn, nya nischer av Food-Tech marknaden, samt en stark ställning på den polska marknaden. Analyst Group anser möjligheterna för korsförsäljning som goda, då AmerPharma jobbar mycket med private label-tillverkning, där Bayns EUREBA produkt kan tänkas säljas in till AmerPharmas kunder, samt så bedöms även möjligheterna för synergier inom produktion och R&D som goda. Förvärvet väntas även bidra starkt till Bayns lönsamhet, då AmerPharma har prognostiserade nettointäkter om 71 MSEK och en prognostiserad EBITDA om 12 MSEK för de kommande 12 månaderna, och är ett viktigt steg i Bayns resa mot lönsamhet, anser Analyst Group.

Utöver förvärvet av AmerPharma kommer Bayn även vara delaktiga i finansieringen av en ny fabrik, för att tillgodose den hög efterfrågan som AmerPharma möter och framgent förväntas fortsätta möta.

För att sammanfatta, så ser Analyst Group övergripande positivt på förvärvet:
– AmerPharma är lönsamt på framåtblickande 12 månaders basis
– Bolaget är, och kommer förbli, entreprenörsdrivet av bolagets grundare
– Värderingsmultiplarna på förvärvet anses vara låga
– Förvärvet kommer utvidga Bayns kundnätverk och lägga grunderna för Bayn att växa i Polen och i Centraleuropa.

Insynsköp

Bayns VD Patrik Edström, styrelseledamot Thomas Petrén, samt Vice VD Simon Petrén har i september ökat sina innehav i Bayn, med 20 000-, 68 029-, respektive 93 058 aktier. Givet att Bayn aktiekurs står nära sina all-time-high nivåer, så ingjuter dessa innehavsökningar ett starkt förtroende för att Bayns ledning kommer agera för att fortsatt skapa stort aktieägarevärde.