Kommentar på att EcoRub ingår ett samarbete med tillverkaren KraussMaffei avseende 3D-material


EcoRub meddelade den 29 augusti att bolaget ingått ett samarbete med KraussMaffei avseende utveckling av hållbara och kostnadseffektiva material för 3D-printing.

Analyst Group ser EcoRubs samarbete med KraussMaffei som strategiskt viktigt då det möjliggör för båda parterna att kombinera kunskap inom tillverkning och hållbara material i syfte att skapa innovativa lösningar. Med hjälp av KraussMaffeis långa erfarenhet inom storskalig additiv tillverkning samt EcoRubs kunnande inom hållbara material skapas synergier vilket möjliggör tillverkning av högkvalitativa och kostnadseffektiva material. Vidare ser Analyst Group KraussMaffei som en värdefull partner för EcoRub då bolaget har ett omfattande globalt nätverk och en substantiell årlig omsättning vilket visar på en stark marknadsnärvaro samt ledarskap. Slutligen nämner VD Isac Andersson i pressmeddelandet att samarbetet kan hjälpa EcoRub att få ut sina material snabbare och effektivare, vilket indikerar att KrausMaffei kan bistå EcoRub med ytterligare resurser och distributionskanaler för att kunna nå ut till en större kundbas.

Sammanfattningsvis ser Analyst Group att samarbetet mellan EcoRub och KraussMaffei medför ett flertal strategiska fördelar genom att kombinera KraussMaffeis erfarenhet inom tillverkning med EcoRubs expertis inom hållbara material, vilket möjliggör innovativa lösningar som kan bemöta kundefterfrågan avseende miljövänliga alternativ och stärka respektive bolags marknadsposition.

KraussMaffei är en tysk koncern som grundades 1931 efter en sammanslagning av bolaget Maffei (grundat 1838) och Krauss & Co. (grundat 1860). Idag är KraussMaffei en av världens ledande tillverkare av maskiner och system för tillverkning och bearbetning av plast samt gummi. I KraussMaffeis utbud ingår formsprutningsutrustning, extruderingsteknologi och utrustning för reaktiv bearbetning. KraussMaffei hade år 2022 en omsättning överstigande 10 mdSEK och ca 4 700 medarbetare. Sedan 2016 ägs KraussMaffei av kinesiska ChemChina och är listat på Shanghai-börsen.


Baserat på EcoRubs befintliga ordrar samt potentiella avtal framgent prognostiseras en successivt stigande nettoomsättning till ca 90 MSEK år 2026. Givet gjorda prognoser, en P/S-målmultipel om 2,5x, och en diskonteringsränta om 13,5 % upprepar vi ett motiverat värde per aktie om 0,52 kr i ett Base scenario.