Kommentar på Aptahems Q4-rapport


Aptahem har publicerat bolagets rapport för det fjärde kvartalet 2023 där följande är vår uppföljande kommentar såväl som en sammanfattning kring senaste tidens händelser.

Publicering i välrenommerad tidskrift

Aptahem meddelade nyligen att resultaten från Toronto-studien har resulterat i ett första godkännande för publikation i den vetenskapliga tidskriften Cells. Cells har funnits i över 50 år och består idag av ett 50-tal journaler med olika teman och har en minst sagt etablerad roll inom forskarvärlden. Enligt Science Watch rankades Cells som nummer ett i kategorin för tidskrifter med högst inverkan (alla fält) under åren 1995–2005, med ett genomsnitt på 161 citeringar per publicerad artikel. Enligt Journal Citation Reports hade Cells under år 2020 en s.k. ”impact factor” på 41,6x, vilket innebar att Cells hamnade på en förstaplats av de 298 jämförbara tidskrifter inom området Biochemistry & Molecular Biology. Detta kommer därmed resultera i en ökad uppmärksamhet för Apta-1 och dess terapeutiska effekt, vilket vi räknar med kommer ge positiva ringar på vattnet som Aptahem kan dra nytta av, exempelvis i pågående partnerdialoger.

Om Q4-rapporten

Sett till Q4-rapporten uppgick bolagets totala rörelsekostnader till 3,8 MSEK (4,4) vilket därmed var en förbättring jämfört med Q4-22. Vid en jämförelse med föregående kvartal (Q3-23), där rörelsekostnader uppgick till 2,7 MSEK, resulterade dock det fjärde kvartalet i ökade kostnader. Likväl anser vi att Aptahem fortsätter att agera med en god kostnadskontroll, vilket är mycket viktigt i nuvarande utvecklingsskede. Sett till kassan uppgick denna vid utgången av Q4-23 till 2,1 MSEK, vilket kan jämföras med 2,9 MSEK vid utgången av Q3-23. Under januari har dock Aptahems företrädesemission avslutats, där bolaget tillfördes ca 13,8 MSEK före emissionskostnader. Detta har således stärkt kassan och med hänsyn till en antagen operativ burn rate om ca 1 MSEK/månad framgent, vilket är i linje med genomsnittet under 2023, skulle Aptahem vara finansierade tills hösten 2024, allt annat lika.

Fokus framåt är fortsatt det kliniska utvecklingsprogrammet för Apta-1 där Aptahem inväntar slutrapporten av den första delen av studien. Parallellt arbetar Aptahem med att planera för nästa steg i den kliniska utvecklingen, där avsikten är att nästa studie utförs som en Proof-of-Concept för att utvärdera effekten av Apta-1 på systemisk inflammation.

Med anledning av den presenterade Q4-rapporten kommer vi att återkomma med en uppdaterad analys.