Kommentar på AcuCorts Q2-rapport


AcuCort publicerade idag den 28 augusti 2020 sin delårsrapport för andra kvartalet 2020. Följande är vår uppföljning av rapporten.

Under årets andra kvartal har AcuCort arbetat intensivt med att ta fram bra underlag till Läkemedelsverket för bolagets ansökan om ett nationellt marknadsgodkännande av ISICORT®. Precis som vi nämnt i vår senaste aktieanalys av AcuCort så tror vi att ISICORT skulle kunna närma sig marknadsgodkännande i Sverige mot slutet av 2020, och att försäljningen då skulle kunna påbörjas under 2021. Ett initialt marknadsgodkännande anses utgöra en potentiellt stark värdedrivare i aktien. ISICORT har som känt väsentliga patientfördelar vilket dessutom ger goda förutsättningar, vid läkemedelsgodkännande, för en omfattande framtida tillväxt och således ytterligare värdeutveckling i aktien.

Parallellt med arbetet för nationellt marknadsgodkännande har AcuCort under Q2-20 även drivit på bolagets övriga utvecklingsarbete, med bl.a. ett flertal partnerdialoger. Vad dessa dialoger kan resultera i är svårt att säga idag, men med tanke på ISICORT:s fördelar och det läget som AcuCort befinner sig i, är det inte omöjligt att positiva överraskningar skulle kunna dyka upp framöver.

En extra krydda finns även i form av de delresultat som Oxforduniversitetet rapporterade från en studie som bl.a. visade att behandling med dexametason, den aktiva beståndsdelen i ISICORT, eventuellt kan ha en positiv effekt på patienter med svåra symptom från Covid-19. Baserat på de preliminära resultaten har den europeiska läkemedelsmyndigheten startat en undersökning om möjligheterna att behandla Covid-19-patienter med dexametason. Det vore såklart minst sagt intressant om AcuCort skulle kunna bidra till att minska dödligheten i rådande pandemi, men som alltid blir det massor av frågor på vägen; vilka doseringar är aktuella, ska intensivvårdspatienter kanske bara injiceras, vad kostar munfilm jämfört med befintliga tabletter osv. Det är således alldeles för tidigt för att göra några konkreta beräkningar kring vad den tänkbara potentialen för AcuCort kan vara, men likväl en intressant faktor att fortsatt bevaka.

Med tanke på det utvecklingsarbetet som AcuCort just nu fokuserar på, finns ännu ingen försäljning vilket i kombination med nödvändiga investeringar och rörelsekostnader resulterar i ett negativt kassaflöde. Det i sig är inte konstigt, samtidigt som det blir viktigt att bevara den likviditeten som finns i bolaget. Vid utgången av kvartalet uppgick kassan till ca 28 MSEK, vilket kan jämföras med ca 31 MSEK vid utgången av mars i år. Under H1-20 uppgick bolagets operativa kapitalförbrukning, s.k. burn rate, till ca -0,8 MSEK/månad, vilket vi anser är lågt och således något vi ser positivt på. En viktig faktor att ta i beaktande är hur länge nuvarande likviditet räcker till. Med avstamp i den utgående kassan per juni månad, historisk burn rate och en uppskattning kring framtida kapitalbehov, räknar vi med att AcuCort är finansierade en bra bit in i 2021.

I samband med rapporten har vi även varit i kontakt med Jonas Jönmark, VD på AcuCort.

Tidigare i augusti tillträdde du som VD för AcuCort. Kan du berätta lite mer om vad det var med AcuCort som fångade ditt intresse?

”AcuCort har funnits på min radar en längre tid, varför jag är extra glad över att få vara en del i att ta bolaget till nya nivåer. AcuCort är ett företag, som med sin innovativa produkt, kan göra stora skillnader för patienter världen över och som jag ser det så står vi väl rustade för att ta vår produkt till marknaden.”

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad version av vår senaste aktieanalys.