Kommentar på AcuCorts godkännande i Norge och positiva enkätstudieresultat


AcuCort tillkännagav den 28:e september att bolaget har erhållit godkännande av den norska läkemedelsmyndigheten Statens Legemiddelsverk för bolagets läkemedel under namnet Zeqmelit, samt att bolaget fått positiva resultat från den enkätstudie om allergibehandling som genomförts, vilket kommer att ingå som underlag till subventionsansökan.

Tidigare i år har AcuCort erhållit godkännande i Danmark, där ett ytterligare godkännande i Norge är resultatet av en tydlig regulatorisk strategi som börjar visa effekt. Analyst Group ser detta som ett stärkande besked för AcuCort och en ökad sannolikhet att bolagets läkemedelskandidat kan börja inbringa försäljning under år 2023, vilket är enligt våra estimat. Framgent förväntas även ett godkännande från Finland erhållas, samtidigt är bolaget även igång med registreringsansökningar för andra prioriterade marknader inom EU, USA samt övriga nyckelmarknader.

”Vi är glada över att AcuCort har passerat ytterligare en viktig milstolpe då Zeqmelit nu är godkänt i Norge. Att bolagets första innovativa läkemedel är godkänt i hela Skandinavien skapar goda förutsättningar för en positiv utveckling av bolaget. Jag är optimistisk inför den kommande kommersialiseringen och vår fortsatta tillväxtresa”, säger Jonas Jönmark, VD för AcuCort, gällande godkännandet i Norge.

Gällande enkätstudien omfattades total 426 patienter som fick svara på frågor om sin allergi och om hur de värderar de tillgängliga behandlingsalternativen. Till en början skulle drygt 100 patienter inkluderats i studien, men det stora intresset för att delta och engagemanget bland allergikerna ledde till att studien utökades och slutligen inkluderades 426 respondenter. Resultaten från den nu avslutade enkätstudien är en viktig del i AcuCorts pris- och subventionsansökan för ISICORT till den svenska prismyndigheten TLV. De andra två delarna är dels en litteraturstudie, dels en panel av ledande experter. 72 % av patienterna svarade att de skulle föredra en munfilm framför tablettbehandling vid en svår allergisk reaktion, samt att 24 % upplevt svårigheter att svälja sin allergimedicin när de hade en svår allergisk reaktion, vilket Analyst Group ser som ett tydligt tecken på att behovet för AcuCorts produkt är mycket stark och har en tydlig positionering inom allergibehandlingsmarkaden.

”Vi är glada över de positiva resultaten från vår enkätstudie om allergibehandling. Vi hoppas på ett positivt besked av vår kommande ansökan till prismyndigheten TLV om subventionerat pris för ISICORT®, då läkemedlet erbjuder en helt ny och unik administrationsform som underlättar behandlingen för patienten vid en akut och svår allergisk reaktion. Ett positivt utfall kan dessutom bidra till en bättre förhandlingsposition i våra pågående diskussioner med potentiella licenstagare och distributörer”, säger Jonas Jönmark, VD för AcuCort, gällande enkätstudien.

Sammanfattningsvis så fortsätter AcuCort leverera på bolagets regulatoriska strategi samtidigt som enkätstudien visar indikationer på att det finns ett tydligt behov för ISICORT/Zeqmelit, där Analyst Group ser att bolaget tar sig allt närmare kommersialiseringsfasen och kan börja generera intäkter under år 2023.