Kommentar på AcuCorts delårsrapport


AcuCort publicerade igår den 28 april 2020 sin delårsrapport för första kvartalet 2020. Följande är vår uppföljning på rapporten.

Under februari erhöll AcuCort den första utvärderingsrapporten från Läkemedelsverket av den nationella ansökan om marknadsgodkännande för ISICORT®. Sedan dess har AcuCort lagt ett stort fokus på att ta fram goda underlag för att beskriva produktionsprocessen i mer detalj. Arbetet med svarslistan har även krävt avvägningar i regulatoriska och dokumentationsrelaterade frågor.

Vi har i samband med Q1-rapporten varit i kontakt Ann Gidner, interim VD på AcuCort, för att be henne sammanfatta hur de senaste veckorna fortlöpt för AcuCort.

”Utbrottet av Covid-19 har fått stor påverkan på världen i stort. För AcuCort bedömer vi dock för närvarande att påverkan är begränsad. I nuläget är samarbetet med vår tillverkningspartner och våra regulatoriska experter av stor vikt, och dessa har säkrat en fortlöpande verksamhet med bibehållen kvalitetsnivå. Vi själva har under en tid arbetat en hel del på distans och jag skulle vilja säga att det fungerar bra för oss och ger god koncentration i det nuvarande arbetet med dokumentation. Senaste veckorna har vi som nämnt arbetat intensivt med svarslistan för Läkemedelsverket. I och med att vi nu lägger mindre tid på exempelvis resor till följd av Covid-19, har vi kunnat lägga bra fokus på arbetet med den här rapporten. Vi har också arbetat vidare med en rad praktiska områden, som produktionsplanering, produktutveckling och prissättning”, säger Ann Gidner.

AcuCort ska lämna in sin rapport till Läkemedelsverket den 8 maj.

Under mars deltog AcuCort på BIO-Europe Spring, följande är Ann Gidners sammanfattning av hur konferensen gick:

”Den stora läkemedels- och partnering-konferensen BIO-Europe Spring som skulle hållas fysiskt i Paris under mars blev istället ett digitalt event. Det digitala upplägget funkade förvånansvärt bra och de möten vi hade kändes effektiva och givande. Under konferensveckan hade vi många intressanta möten och dialoger med gott resultat, jag hoppas att vi framöver kan kommunicera mer om detta till marknaden.”  

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys.