Kommentar på AcouSorts Q4-rapport


AcouSort publicerade idag den 24 februari bolagets delårsrapport för det fjärde kvartalet år 2020.

Ökad försäljning och god kostnadskontroll

Under fjärde kvartalet uppgick AcouSorts totala intäkter till ca 1,7 MSEK (0,7), vilket motsvarar en ökning om ca 150 % jämfört med samma period föregående år. För helåret 2020 uppgick intäkterna till 6,8 MSEK (3,0), vilket motsvarar en ökning om 124 %. Den största kostnadsdrivaren under kvartalet var personalkostnader som under kvartalet uppgick till -2,6 MSEK (-2,8), motsvarande en minskning om ca 9 % jämfört med motsvarade period föregående år. För helåret 2020 uppgick personalkostnaderna till -8,8 MSEK (-8,5), vilket är något lägre än våra estimat om -9,3 MSEK. Periodens resultat är i linje med föregående år och uppgick till -3,2 MSEK (-3,2), och för helåret 2020 uppgick resultatet till -8,0 MSEK (-9,7). Dagens rapport påvisar en god kostnadskontroll för helåret 2020, med minskade kostnader samtidigt som AcouSort fördubblade sina intäkter. AcouSort står sig starkt inför ett kommande händelserikt 2021 med en stabil kassa som per 31 december 2020 uppgick till ca 8,1 MSEK (5,1).

Listbyte till Nasdaq First North Growth Market

Under fjärde kvartalet noterades AcouSort på Nasdaq First North Growth Market, ett byte från tidigare Spotlight Stock Market. Vi har tidigare skrivit om att vi ser positivt på listbytet, och att detta bland annat skapar goda förutsättningar för att nå nya investerare i allmänhet och institutionella investerare i synnerhet. Syftet med noteringsförflyttningen har också varit att skapa ökad kännedom och likviditet i aktien, vilket AcouSorts kursutveckling om ca + 57 % mellan perioden 1 oktober och 31 december 2020 påvisar.

Utökat samarbete med Instrumentation Laboratory

AcouSort har sedan tidigare ett viktigt samarbete med Instrumentation Laboratory (IL) kring att integrera bolagets teknologi i ett av Instrumentation Laboratorys diagnostiska system. Vi har tidigare skrivit om att bolagen under fjärde kvartalet ingått ett nytt projekt där bolagen ska utvärdera AcouSorts teknik för att automatisera separationen av blodplasma inom flera affärsområden. Det kommunicerade ordervärde estimeras till ca 67 500 USD. Likt våra tidigare kommentarer, ser vi fortsatt mycket positivt på projektet då det kan, vid lyckat utfall, möjliggöra för integrerad provhantering till fler produktkategorier inom Instrumentation Laboratory. Det skulle då i sin tur kunna leda till ökad Customer Lifetime Value (CLV) genom fler potentiella komponentstillverkningskontrakt.

Nya kommunicerade orders under kvartalet

AcouSort erhöll under kvartalet en order från University of Kentucky på ett AcouTrap-system med ett ordervärde om ca 45 000 USD. Vi har tidigare skrivit om ordern och att försäljningen av forskningsinstrumenten är en viktig del för att öka kännedomen kring AcouSorts teknik bland forskare och Key Opinion Leaders, för att på så sätt nå ökad marknadskännedom för bolagets teknik.

Under Q4-20 erhöll också AcouSort en order på ett AcouTrap-system från ett koreanskt Life Science-företag, vilket gav ökade intäkter om ca 0,5 MSEK under Q4-20. AcouSort slöt ett samarbetsavtal med bolaget under juni 2020, med syfte att utvärdera AcouTrap-teknologin för upprening av extracellulära vesiklar från cirkulerande tumörceller (CTCs) för ett nytt diagnostiskt test. Försäljningen av AcouTrap-systemet är tänkt att användas vid kundens utveckling av ett diagnostiskt test för detektion av vesiklar från cirkulerande tumörceller (CTCs). På lite längre sikt förväntas ordern bli startpunkten för ett längre långsiktigt samarbete, där AcouSort förväntas saluföra OEM-moduler till det koreanska Life Science-företaget.

Ytterligare steg tagna gällande OEM-moduler

Vi har tidigare skrivit om AcouSorts fördelaktiga affärsmodell gällande OEM-moduler och bolagets vision om att växa inom segmentet. Det är därför glädjande att läsa att AcouSort fortsatt har arbetat med att utveckla sin OEM-affär under kvartalet, bland annat genom att bygga upp sin produktionsanläggning för OEM-komponenter. En av årets viktigaste för bolaget var att AcouSort erhöll ISO 13485-certifieringen för deras kvalitetsledningssystem. Certifieringen medger att AcouSort nu kvalificerar sig som leverantörer av OEM.

AcouPlasma Optical förväntas ha en halvautomatisk tillverkningslinje klart under Q3-21. Under 2021 förväntas AcouSort fortsätta genomföra kundkontakter med presumtiva OEM-partners gällande kundanpassning och nyförsäljning och vi ser därför fram emot ett 2021 som tar AcouSort ytterligare ett steg närmare OEM-samarbeten.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys.