Kommentar på Abelcos Q1-rapport


Abelco publicerade den 27 maj 2021 sin delårsrapport för första kvartalet 2021. Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Fortsatt starkt momentum i resultatet – Ökning med 600 % YoY
  • Abelco fortsätter att synliggöra värden i portföljen
  • iCandy utvecklas starkt 

Abelco redovisar positivt resultat för femte kvartalet i rad

Q1-rapporten för 2021 är ett ytterligare kvitto på att Abelcos omstrukturering i portföljen och fokus inom primärt vertikalerna Fintech, Gaming/E-sport och E-handel gett god effekt. Nettoresultatet stärktes till 7 MSEK (1 MSEK), motsvarande en tillväxt om 600 % jämfört med Q1-20, drivet av värdeökningar i portföljbolagen. Abelco har nu uppvisat positivt resultat i fem efterföljande kvartal. Nettoomsättningen under Q1-21 minskade med ca 24 % YoY till 1,3 MSEK (1,7 MSEK), hänfört till avyttring av ej lönsamma portföljbolag som inte längre ingår i Abelcos investeringsstrategi.

Abelco fortsätter att synliggöra värden i portföljen

Portföljbolaget Rightbridge Ventures AB (”RBV”) har under Q1-21, och delar av Q2-21, kapitaliserat på sin förvärvsstrategi, vari bolaget förvärvat andelar i flera E-sportsbolag som Lilmix, ESPL och Epulze. RBV har även erhållit licens för den nordiska marknaden och ingått samarbete med det noterade gamingbolaget Scout Gaming Group kring utvecklingen av en E-sport Fantasy League, samt Knot-OK. Vidare har RBV nyligen slutfört en riktad emission som inbringade 55 MSEK och sammantaget ger bolaget en Post-Money värdering om 145 MSEK, varvid Abelco innehar en ägarandel om ca 53 %, motsvarande ca 77 MSEK.

Portföljbolagen Vopy och Conax fusionerades även under Q1-21 som innebär att bolagen dels sparar tid, dels resurser, och ger sammantaget bättre förutsättningar att nå fler marknader effektivare. Fusionen medför även ytterligare synergieffekter, där Vopys befintliga säljorganisation och kundbas i kombination med Conax teknik medför snabbhet och kortare startsträcka till intäkter. I samband med fusionen kommer det gemensamma bolaget heta Vopy AB och värderas till ca 270 MSEK, varvid Abelcos ägarandel om ca 3,8 % motsvarar ett värde om ca 10 MSEK. Värden som tidigare varit dolda börjar nu synliggöras, vilket ger ökad värderingsgrund för Abelco som helhet.

iCandy går från klarhet till klarhet

Sedan den kraftiga rusningen i aktiekursen som iCandy hade under 2020 har aktien rekylerat ned och Abelcos innehav i iCandy är i skrivande stund värderad till ca 100 MSEK. Även om aktiekursen har rekylerat ned har inte verksamheten gjort det, utan går från klarhet till klarhet. Bolaget har under Q1-21 förvärvat spelutvecklaren och tillika mobilplattformen Nextgamer som verkar inom spelgenren Hyper-Casual, vilket är spel som är väldigt enkla att spela och kan spelas under en kort period. Spelgenren är en av de mest snabbväxande inom den globala mobilsspelsmarkanden. iCandy växte även omsättningen under Q1-21 med 227 % YoY och uppvisade en omsättning om AUD 441 000 (ca 2,8 MSEK), efter att ha mött stor framgång från lanseringen av spelet Masketeers: Idle Has Fallen som slog intäktsrekord för bolaget. iCandys kommande spel, Claw Stars, har i en tidig utgåva registrerat bättre retention rates än vad Masketeers hade innan det riktiga spelsläppet, och har därtill uppnått över 500 000 förbeställningar. Den globala lanseringen är planerad den 30 juni 2021 och det ska bli minst sagt spännande att se huruvida Claw Stars kan bli iCandys nya flaggskepp.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Abelco.