Kommentar kring Greater Thans senaste samarbete


Greater Than meddelade idag den 2 april 2020 att de ingått ett samarbete med Automobile Association of South Africa, en organisation med cirka 150 000 medlemmar.

För Greater Than innebär samarbetet ytterligare en viktig milstolpe och innebär att bolaget fortsätter att stärka sin marknadsposition på den globala spelplanen de verkar på, vilket vi såklart ser mycket positivt på”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Läs mer om samarbetet här 

Hur vi ser på Greater Than som investering

Greater Than prissätter risk per enskilt fordon i realtid genom djupinsikt i kördata och erbjuder digitala försäkringslösningar till försäkringsbolag och biltillverkare som vill minska skadekostnaderna och kunna erbjuda nya affärsmodeller som möter kraven som nya typer av transporttjänster kräver. Greater Thans AI-plattform genererar försäljning, bl a är ett av världens största försäkringbolag kund. Tolv månader rullande omsättning uppgår till ca 15 MSEK och år 2022 prognostiseras Greater Than ha nått en omsättning omkring 110 MSEK. I vår senaste analys av Greater Than framgår vårt Base scenario där vi ser ett motiverat värde om 95 kr per aktie, och 120 kr i ett Bull scenario. I båda scenarion utgör Greater Thans databas en stor andel av värderingen.