Kommentar inför Umidas Q4-rapport


Imorgon den 20 februari publicerar Umida sin kvartalsrapport för det fjärde kvartalet för räkenskapsåret 2019. 

För Q4-19 har vi i vår senaste analys estimerat att Umida kommer nå en nettoomsättning om ca 20 MSEK (21) exkl. punktskatter. Under Q4-19 genomfördes försäljningen av den fastighetsaffär som bolaget har haft för avsikt att sälja under räkenskapsåret 2019. Bolaget har kommunicerat att fastighetsaffären kommer bokföras under första kvartalet 2020, istället för det förväntade Q4-19.

2019 har karaktäriserats av stark omsättningstillväxt samtidigt som Bolaget har genomgått en verksamhetsförändring, där minskade kostnader och avvecklande av olönsamma produkter har bidragit till en minskad kostnadskostym. Det ger en god och stark plattform för Umida under 2020, och vi kommer därför att lägga vikt i rapporten på kommentarer från VD kring hur efterfrågan på Umidas underliggande marknad och produkter utvecklas och förväntas utvecklas inom den närmsta tiden. Fokus kommer även ligga på offertvinsterna, dels de som redan har vunnits under hösten 2019, men även vilka som förväntas ge ökade försäljningssiffror framgent.

Färsk statistik från Systembolaget visar att försäljning av Brännvin och ”Övrig sprit” ökade med 1,4 % respektive 5,5 % under Q4-19, vilket borde ge Umida goda förutsättningar för en stark omsättning.

Vi ser däremot risk för att resultatet för Q4-19 kan komma in något negativare än förväntat, primärt hänförligt till nedläggningen av Götene Vin & Spritfabrik. Det kan finnas en risk att ett antal engångskostnader i samband med nedläggandet av fabriken med tillhörande bolag kan uppstå, vilket också är någonting som Bolaget har flaggat för. Ett exempel på detta kan vara nedskrivning av lager, slutlöner för uppsagd personal, försäljningskostnader i samband med fastigheten såsom extra åtaganden eller investeraringar.

Utöver ovanstående kommer Analyst Group nära bevaka hur bruttomarginalen ställer sig i förhållande till omsättningen och omsättningsstillväxten, samt Umidas nya uppdaterade finansiella mål som förväntas kommuniceras i samband med rapporten.