Kommentar inför Umidas Q3-19


Umida Group publicerar på torsdagen den 21 november 2019 sin delårsrapport för tredje kvartalet 2019.

I Umidas Q3-19 rapport kommer vi att fokusera på tre punkter:

  1. Brands For Fans

Brands For Fans är en viktig del i att nå de omsättningsmål och den närvaro på exportmarknaderna som Umida tidigare har kommunicerat. I slutet av oktober 2019 meddelade Umida att bolaget lanserar den första spritprodukten inom ramen för sitt samarbete med Judas Priest. Även om det inte kommer bidra till någon omsättning för tredje kvartalet, så är det intressant att se den inledande responsen på Judas Priest samarbetet. Detta kan bli startskottet för en liknande resa som Brands for Fans har gjort inom ramen för sitt samarbete med Motörhead.

Under föregående kvartal visade Umida en imponerande försäljningsökning inom Brands For Fans-portföljen, vilken växte med 49 %, motsvarande en ökning med ca 2 MSEK. Det ska därför bli intressant att se hur mycket Brands For Fans som helhet har växt i morgondagens rapport eftersom det är ett prioriterat område för Bolaget.

  1. Segmentet Vin

Vidare skall det bli intressant att se om Bolaget kommer ge lämna uppdatering kring satsningen inom affärsområdet vin, där Umida under Q2-19 genomförde en riktad emission till entreprenören Sami Asani i syfte att bygga vidare segmentet. I Umidas VD-brev för oktober 2019 beskrev VD Mats Jämterud att Bolaget arbetar intensivt med att vinna någon importlicens samt vinupphandlingar ”under den kommande 12-månaders-perioden”. Analyst Group anser att segmentet vin är en viktig del i Bolagets strategi att nå en god omsättningstillväxt framgent, varför det ska bli intressant att se hur arbetet fortskrider.

  1. Fastighetsaffären

Vi har tidigare estimerat att fastighetsaffären skulle vara klar under Q3-19, men Umida har meddelat att Bolaget skjuter upp dessa planer för att utvärdera andra möjligheter ”som skulle kunna öka värdet på fastigheten ytterligare”. VD Mats Jämterud har sagt att de förväntar sig ett avslut inom detta parallella spår innan årsskiftet. Fastighetsaffären är en viktig del i investeringsidén Umida, då det kommer bidra till att minska Bolagets skuldsättning. Vi kommer därför försöka utläsa hur status verkligen ser ut gällande fastighetsaffären i morgondagens rapport. Om vi får bilden av att detta kommer skjutas upp ytterligare några kvartal, så skulle vi dra slutsatsen att vi har varit för optimistiska med processen kring fastighetsförsäljningen. Det skulle i sin tur bidra till ökad osäkerhet kring om det verkligen går att realisera det värde som Bolaget säger att fastigheten besitter.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys.