Kommentar inför TCECUR:s Q3-rapport


TCECUR publicerar imorgon den 18 oktober 2019 sin delårsrapport för tredje kvartalet 2019.

Att TCECUR sedan en längre tid tillbaka har arbetat med att ställa om Norge till att vara ett bolag med mer fokus mot service och mindre projekt med bättre marginaler är känt sedan tidigare. Sett till senaste rapporterade kvartalen verkar det som att arbetat har gått åt rätt håll, dock inte i ett tillräckligt högt tempo. Som en konsekvens har tidigare VD Harald Rönning avgått. Som ett resultat klev Henrik Nordin, CFO i TCECUR, in som interim-VD under september fram tills att en ny VD kan rekryteras. ”Jag känner god tillförsikt till denna lösning där Henrik tillsammans med ledningen i Norge nu slutför omvandlingen till ett mer fokuserat, stabilare och mer lönsamt bolag, vilket kommer att ske innan årsskiftet”, skrev koncern-VD Ole Oftedal i samband med VD-bytet under september.

Inför Q3-rapporten som publiceras imorgon ser vi fram emot att få läsa mer om hur verksamheten i Norge har utvecklats under kvartalet, tillsammans med de svenska dotterbolagen vilka vi fortsatt räknar med har visat en stark tillväxt. Sett till koncernens totala omsättning kommer denna troligen inte visa på någon större tillväxt mot jämförbar period föregående år, vilket primärt motiveras av att Norge-delen successivt har skalat ned sin verksamhet till att fokusera på mindre ordervolymer men med bättre marginal. Ett belysande exempel för detta är att Norge under tredje kvartalet 2018 stod för ca 25 MSEK av omsättningen, vilket kan jämföras med 17 MSEK under andra kvartalet 2019, en minskning med 32 %. Samtidigt som vi inte estimerar någon större tillväxt, räknar vi med att koncernen kan visa lönsamhet på EBIT-nivå.

I samband med rapporten kommer vi att återkomma med en kort kommentar

Läs mer om TCECUR här