Kommentar inför Tangiamos Q4-rapport


Imorgon den 27 februari 2020 publicerar Tangiamo sin bokslutskommuniké för 2019.

I morgondagens rapport kommer vi framförallt att fokusera på följande delar:

  • Hur likviditeten i förhållande till bolagets burn rate har utvecklats under Q4-19
  • Linh Thais VD-ord och om någon guidning framåt ges

”Precis som inför Q3-rapporten räknar vi inte nu heller med någon större omsättning under Q4-19, vilket vi motiverar genom att många av de affärer och avtal som har ingåtts kommer ge större utväxling under kommande kvartal. Tangiamo har det senaste året vunnit ett flertal sådana avtal, bl.a. med aktörer som TCS, RBY Gaming, Grupo Caribant, CMS m.fl. Dessa aktörer har åtagit sig att köpa för olika minivolymer, vilka initialt kan variera mellan 1 MSEK/år och 5 MSEK/år. Dessa förväntas således bidra till en ökad försäljning för Tangiamo under 2020. Tangiamo har även nyligen blivit skuldfria, vilket vi såklart ser mycket positivt på då det minskar den finansiella risken och påverkar värderingen av bolaget. Tangiamo är dock inte lönsamma ännu, varför det är viktigt att bolaget fortsatt utvecklas med god kostnadskontroll. I rapporten ser vi därför fram emot att läsa mer om vad kassan uppgick till vid utgången av 2019, och hur kapitalförbrukningen såg ut under årets sista kvartal. Med den informationen kan vi få en uppfattning om hur Tangiamos eventuella likviditetsbehov ser ut kommande månader och kvartal”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

I övrigt ser vi i vanlig ordning fram emot att läsa Linh Thais VD-ord och hoppas på eventuell uppdatering kring nuvarande marknadsaktiviteter och vad som ligger i korten inför resten av 2020. 

I samband med rapporten kommer vi att återkomma med en uppföljande kommentar.