Kommentar inför Tangiamos Q4-rapport


Imorgon den 25 februari 2021 publicerar Tangiamo sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2020. Nedan går vi igenom vad vi kommer att bevaka extra noggrant:

  • VD-ordet och eventuell guidning om framtiden
  • Loto Quebec
  • Försäljning
  • Kapitalförbrukning

Vd-ordet och framtiden

Det ska bli spännande att få höra VD Linh Thais egna ord om verksamhetsåret 2020 samt hur hon ser att året har utvecklats hittills för Tangiamo. I början av februari kom Tangiamo ut med en marknadsuppdatering för de olika regionerna som Tangiamo verkar inom. Budskapet var mer eller mindre att verksamheten fortsätter att utvecklas väl, där bolaget skrev att ”Lock-downs på marknaden har inte bromsat vårt arbete, tvärtom. Våra slutkunder Casinos och Gaming halls vet att Covid-19 har förändrat marknaden, att det inte går att öppna dörrarna och tro att samma produkter ger samma resultat längre. Som den market disruptor vi är på marknaden kan och ska vi ta marknadsandelar, både inom spelprodukter och betalningssystem”.

Loto Quebec

Slutinspektionen hos Loto Quebec avseende Tangiamos plattform Multiplay, i syfte att byta ut befintliga bord som kan innebära en order om 5–10 MSEK, fortskrider men med en begränsad personalstyrka. Ytterligare eventuella uppdateringar kring statusen i Loto Quebec i rapporten skulle vara intressant att ta del av då det potentiella ordervärdet är signifikant. Loto Quebec är ett statligt ägt kasinoföretag inom landbaserade kasino och online, och således en av de största aktörerna i Kanada. Det skall bli intressant att se om Tangiamo kan lämna ytterligare information om processen i morgondagens rapport.

Försäljning

Avsaknaden av flertalet orders under det fjärde kvartalet leder oss till att tro att nettoomsättningen inte kommer vara ansenligt hög under Q4-20. Samtidigt, som vi har kommunicerat i vår senaste aktieanalys, anser vi att Tangiamo under 2020 har lagt grunden för innevarande år och i takt med att samhällen i större utsträckning börjar öppnas, kan Tangiamo, enligt Analyst Groups bedömning, kapitalisera på den högre efterfrågan som finns för deras produkter.

Kapitalförbrukning

I Q3-rapporten blev vi positivt överraskade av att Tangiamo uppvisade positivt EBITDA-resultat och således en betydligt lägre burn rate jämfört med det andra kvartalet under 2020, där kostnadsposten ”övriga externa kostnader” kom in lägre. Vad vi hoppas se i Q4-rapporten är att Tangiamo fortsatt utvecklats med god kostnadskontroll, för att på sikt kunna uppvisa lönsamhet när försäljningen kommer upp till högre nivåer. Kassan uppgick vid utgången av kvartal tre 2020 till 4,8 MSEK och i slutet av Q4-20 upptog Tangiamo ett lån om 6 MSEK. Givet en lägre estimerad omsättning för det fjärde kvartalet 2020, bör bolagets operationella burn rate (före förändring av rörelsekapital) således vara högre än vad som uppvisades under det tredje kvartalet. Vi estimerar att Tangiamo, vid utgången av Q4-20, har en kassa omkring 7–9 MSEK, där placering i intervallet till viss del beror på hur förändringen i rörelsekapitalet sett ut.

I samband med Q4-rapporten kommer vi att återkomma med en uppföljande kommentar.